Verslag clubavond 4 december 2023

Mededelingen:

 • De volgende (laatste) avond is maandag 18 december. Dit wordt een gezellige avond, het eten is geregeld door het bestuur, de drank moet zelf betaald worden. Neem je fototoestel mee er kunnen weer mooie foto’s gemaakt worden.
 • a.s. Woensdag zal het programma voor 2024 op de website komen. Het overzicht van de camera groepen is gereed.

Deze avond komt Veronique Jansen (Museum Hilversum) ons vertellen over storytelling. Veronique geeft een aantal voorbeelden hoe een story telling sterker gemaakt kan worden. Na haar uitleg/toelichting werden de ingezonden story’s besproken. Ook hier gaf ze uitleg hoe een story sterker gemaakt kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paar regels die hiervoor gelden zijn:

 • Voorkom herhaling (bv. dezelfde persoon, onderwerp, niet herhalen in een ander beeld).
 • Croppen, niet alle foto formaten in dezelfde lay-out.
 • De foto’s hoeven niet in een chronologische volgorde te staan.
 • Weglaten, de kunst van het weglaten. Overbodige info niet tonen.

Later bleek, helaas, dat niet alles is aangekomen bij Veronique. Veronique bood aan om een herkansing in te bouwen. Zij bood aan om op 8 januari 2024 naar het museum te komen, daar krijgen we een rondleiding (o.a. het perfecte plaatje) en daarna zal ze de ontbrekende inzending bespreken. Zeer coulant van haar, waarvoor we haar ook dankbaar zijn. Hierover zal apart gecommuniceerd worden. De betroffen mensen hebben dan de gelegenheid nog om verbeteringen aan te brengen. Hans zal het een en ander regelen.

Verslag van Wim Vleeming (ipv Ellen).

Verslag Clubavond 20 November

En dan is het weer zover. Na 5 weken intensief bezig te zijn geweest met de opdrachten voor de najaars challenge nu de uitslag. Wie oh wie gaat er vanavond met de beker naar huis.

Ronde 1. We hebben allemaal een doosje lucifers gehad en dat was het onderwerp voor de eerste opdracht. Wat een creatieve foto’s kwamen er voorbij.

Ronde 2; maak een collage met vier foto’s die bij elkaar passen of één kleur hebben. Ook hier zijn de leden weer lekker creatief geweest.

Ronde 3; maak een architectuur foto. Er kwamen diverse erg mooie gebouwen of delen van gebouwen voorbij.

Ronde 4; maak een zwart/wit foto. Het onderwerp mag je zelf kiezen. De onderwerpen waren dan ook zeer divers.

Ronde 5; de moeilijkste opdracht was maak een optische  illusie. Boijzondere foto’s met af en toe de discussie of de foto aan het onderwerp voldeed.

Nou dat was dan weer de challenge maar nu. Wat is de totaaluitslag en wie krijgt de beker?

Nummer 3 is geworden Martin van Berkel

Nummer 2 is Debby de Graaf

En nummer 1 net als bij de vorige challenge Evert Feenstra.

Verslag clubavond 16 oktober

Agenda

– punt Evert over foto’s voor Viega
– rode draad
– vervolg abstracte fotografie

Viega
Evert heeft een bedrijf gevonden dat graag een aantal foto’s van de fotoclub zou willen ophangen in het bedrijf. Leuke opdracht! Zie hiervoor ook de uitgebreide mail aan de leden en de afspraken die we gemaakt hebben.

 • Ieder mag 2 foto’s insturen van water en 2 van water en het gouden uur.
 • Instuurdatum 15 november, is later naar 22 november verplaatst.
 • Foto’s sturen aan de expositie commissie, deze gaat een eerste selectie maken en dan mag het bedrijf daar zijn goedkeuring aan geven. Dan worden ze afgedrukt en opgehangen.

De rode draad:

Dit was weer een wonderlijke opeenvolging van foto’s. Van een foto van de Maas kwamen er wonderlijke en ernstige foto’s uit voort. Even leek het door te gaan op verdrietige momenten maar de foto’s maakten weer een switch van zwart/wit naar kleur naar bloemen naar gebouwen. Elke verandering levert weer een nieuw verhaal op. De kerktoren levert een bezoek aan de toren op, waardoor de van boven genomen foto weer anderen inspireert op nieuwe hoeken en zichtvelden. Dan gaan we van beneden naar boven naar een sterrenhemel, en dan weer van boven naar beneden met een druppel gekleurde melk. Dat inspireert weer voor diverse beelden, regendruppels, waterval en natuurgeweld, fonteinen, herfstblaadjes, een gekleurde pop door de gekleurde herfstblaadjes om uiteindelijk te eindigen bij een lachende boeddha voor prachtig gekleurde bloemen. En zo eindigt het beeld wat begon met de nacht op de Maas in een lachende boeddha.

Wat een leuke rode draad waar we 5 maanden mee bezig zijn geweest. Voor de leden is het resultaat hier nog te bekijken
Na de challenge zullen we met een nieuwe rode draad gaan starten.

Vervolg abstracte fotografie.

Naar aanleiding van het thema abstract een tweede kans om foto’s in te sturen. Veel hebben dit (nogmaals) gedaan. Ook de discussie gingen we hierbij niet uit de weg. Vooral het erg vergroten van iets waardoor iets onherkenbaar wordt was voor velen niet het enige wat een foto abstract maakt. Er kwamen weer bijzondere afbeeldingen voorbij.

Weer een goede avond, waarbij we veel verhalen gedeeld hebben.

Bernadet van der Heijden

Verslag Clubavond 2 Oktober

We begonnen de avond met de algemene mededelingen.

Daarna werd de challenge 4 door Bart gepresenteerd. Hier gaan we de komende 5 weken mee aan de slag. Twee van de vijf opdrachten zijn bekend.

 1. Een doosje lucifers, doe er wat leuks mee
 2. Maak een optische illusie.

Vervolgens hebben we nog drie stories bekeken van Marianne (boot) Ankie (plastic) en Evert (ringen van valken).

Na de pauze heeft Herman een uitgebreide presentatie gegeven over hoe je mineralen kunt fotograferen en welke apparatuur hij hier allemaal voor gebruikt.

Verslag clubavond 25 september 2023

Eerst de algemene mededelingen.

 • De nieuwe agenda data kwamen aan de orde ( zie reeds verstuurde mail).
 • Op 2 oktober, de volgende avond,  wordt de  challenge besproken en gaat Herman in op macrofotografie.
 • De challenge begint op 4 oktober en duurt tot 25 november.
 • Op 16 oktober is de bespreking van de rode draad.
 • 4 december Storytelling, wat is het en hoe doe je dat,

Het onderwerp van de avond is ABSTRACT, beoordeeld en besproken door Anita Riemersma.

Vervolgens werd er ingegaan op abstracte fotografie, Anita liet voorbeelden zien en daarna werden onze foto’s besproken.

Er werd uitgebreid gediscussieerd over wat nou eigenlijk abstracte fotografie is. Moet het beeld volledig onherkenbaar zijn, of mag er nog iets te herkennen zijn? De conclusie was dat dit een grijs gebied is waar geen eenduidig antwoord op kon worden gegeven.

Ook werd ingegaan op het croppen van een foto zodat het meer abstract wordt. Ook hier waren de meningen verdeeld. Hoe ver moet je gaan? Weer geen eenduidige conclusie.

We waren het er wel allemaal over eens dat dit onderwerp nog wel een keer aan de orde mag komen.

om 2200 wordt de avond afgesloten.

Verslag clubavond 11 september 2023

Mirjam, opent de vergadering om 19.45 uur. De voorzitter is nog met vakantie net als nog een groot aantal leden.  Er zijn toch nog 15 leden aanwezig ondanks dat er een 3 tal leden ziek zijn.

Nu volgt PLAAT OP DE PLANK

Een 20 tal foto’s zijn ingestuurd. Er wordt feed back gegeven op de foto’s nadat een toelichting is gegeven door de fotograaf. De feed back moet volgens de regels die eerder uiteen zijn gezet plaats vinden. Steeds door een lid. De fotograaf kan uiteraard daarop reageren. Daarna kunnen ook anderen daar, indien wenselijk, nog iets aan toevoegen.

Er worden hele mooie beelden gepresenteerd.

Het is voor een ieder een leerzame activiteit.

PAUZE om 21.05 uur

Na de pauze volgt aan de hand van een 3-tal ingezonden STORY’S. Aan de hand hiervan volgt nogmaals een toelichting over STORY-TELLING.

Heel in het kort:       

 • de foto’s horen bij elkaar.
 • verhalen met een diepgang
 • met een tijdlijn
 • je moet iets vertellen

Er zijn nog vragen.

 • Moet je zelf de foto’s gemaakt hebben?
 • Mag je ze ook verzamelt hebben?

E.a. zal aan Veronique die de story’s gaat beoordelen voorgelegd worden. Verzoek aan iedereen: artikelen die eerder zijn gemaild goed doorlezen.

Het is best een lastige opdracht, misschien goed om samen met een maatje er naar te kijken en ideeën te bespreken.

Foto’s en vrhalen graag insturen met voornaam + achternaam (bij dubbele voornamen), gevolgd door eventueel een cijfer (1, 2 etc).

Op 16 oktober bespreken van de “rode draad”

Uiterlijk  1 december moet de Story-telling  ingeleverd zijn .   

Over 14 dagen bespreken we abstracte foto’s, 2 stuks inleveren en uiterlijk 22 september inleveren.

Mededeling:

 • De foto’s Vrolijk en kleurrijk krijgen de leden terug. Ze liggen in de kast in de Uitwijk.
 • Evert is in gesprek met derden over de mogelijkheid van een nieuwe expositie.

Mirjam sluit de clubavond om ca. 22:00 uur, ze wenst iedereen succes met de opdrachten.

Verslag gemaakt door Frans

Verslag clubavond 5 juni 2023

Iedereen had twee foto’s ingeleverd waar feedback op gegeven kon worden.
Voor de pauze werd de eerste foto van iedereen besproken, dat nam zoveel tijd in beslag dat na de pauze de tweede foto’s in vogelvlucht werden getoond.  

Er was ook een kijkster aanwezig die ook twee foto’s had ingestuurd.

Tussen de bedrijven door zijn er kaarten geschreven voor de zieken en voor leden die een tijd niet aanwezig konden zijn.

Iedereen heeft mail ontvangen over het nieuwe programma dat in september begint en over de zomeropdracht ” Storytelling ”

In de challenge zijn wat veranderingen wat betreft de puntenverdeling. Per ronde krijg je aanwijzingen wat wel en niet is toegestaan.

Tot slot nog een vragenronde wat je graag nog in het programma zou willen zien.
Er is behoefte voor uitleg over de belichtingsdriehoek. Dat idee gaat uitgewerkt worden.

De avond werd door een aantal mensen afgesloten met een drankje.

4 September start het nieuwe seizoen bij de Zeemeeuw in Muiderberg.

Verslag clubavond 8 mei 2023

Hans als nieuw lid van harte welkom.

Ankie vraagt voor de volgende keer om 2 foto’s mee te nemen,  afgedrukt en groter dan briefkaartformaat. Eén daarvan een goede en een mindere.

Fred komt “voorlopig” niet met een kaartje en een bezoek willen we hem een gevoel van medeleven geven. We zullen hem niet vergeten.

Vandaag is ook weer de rode draad begonnen.

Nu waar het vanavond om gaat een gedicht o.i.d. met daaraan gekoppeld 1 of 2 foto’s.

Een greep uit de binnengekomen resultaten.

   Anne met bomen.

   Bernadette met waterlelie.

   Evert met insecten op blad.

Eigenlijk te veel om op te noemen.

Maar ook natuurlijk ook aandacht voor de nieuwelingen.

   Hans Geijs met mooie ijskristallen.

   Monique Geijs die mooie regenbogen presenteerden.

Na de pauze nog enkele resultaten bij een gedicht.

Tot slot was er nog een discussie over zoekmachines.

Al met al een mooie avond met heel veel interessante foto’s.

Dank aan Mirjam en Bernadette.

Verslag Argentum 17 april 2023

Bespreking Challenge 3

Alle foto’s werden besproken.

Het thema Legopoppetjes heeft velen een leuke knutselavond bezorgd, en de resultaten waren verrassend en creatief. Er waren vijf winnaars. (Martin 1, WimV 2, Bart, Mirjam Frans 3)
Het thema driehoeken gaf een zeer groot scala aan foto’s sommigen weer binnen creatief, anderen buiten wat er zoal voorbij kwam. (Top 3: Hans vD 1, WimV 2 en Mariette 3)


Bij het thema voorjaar was vooral de tuin(of die van de buren) een inspiratiebron, dit kwam natuurlijk ook door het slechte voorjaarsweer.(Top 3: Zwaantje 1, Mariette 2, Bernadet 3)


Thema 4, de spreuk of spreekwoord  heeft velen weer hoofdbrekens bezorgd, vooral diegenen die geen spreuken kennen! Ook hier waren de resultaten veelzijdig en was er goed nagedacht. (Top 3: Evert 1, Martin 2, Bernadet 3)


Bij de laatste uitdaging, de filmposter hebben een aantal het laten afweten, de uitdaging was te uitdagend. (Top 3: Evert 1, Martin 2, WimV 3)

De avond werd afgesloten met de prijsuitreiking. Dit keer een wisselbeker voor de winnaar met de meeste punten (Evert) en mokken voor de 2de en 3de prijs.

De conclusie was dat dit een zeer leuke en uitdagende challenge was en zeker voor herhaling vatbaar.