Verslag clubavond 16 oktober

Agenda

– punt Evert over foto’s voor Viega
– rode draad
– vervolg abstracte fotografie

Viega
Evert heeft een bedrijf gevonden dat graag een aantal foto’s van de fotoclub zou willen ophangen in het bedrijf. Leuke opdracht! Zie hiervoor ook de uitgebreide mail aan de leden en de afspraken die we gemaakt hebben.

 • Ieder mag 2 foto’s insturen van water en 2 van water en het gouden uur.
 • Instuurdatum 15 november, is later naar 22 november verplaatst.
 • Foto’s sturen aan de expositie commissie, deze gaat een eerste selectie maken en dan mag het bedrijf daar zijn goedkeuring aan geven. Dan worden ze afgedrukt en opgehangen.

De rode draad:

Dit was weer een wonderlijke opeenvolging van foto’s. Van een foto van de Maas kwamen er wonderlijke en ernstige foto’s uit voort. Even leek het door te gaan op verdrietige momenten maar de foto’s maakten weer een switch van zwart/wit naar kleur naar bloemen naar gebouwen. Elke verandering levert weer een nieuw verhaal op. De kerktoren levert een bezoek aan de toren op, waardoor de van boven genomen foto weer anderen inspireert op nieuwe hoeken en zichtvelden. Dan gaan we van beneden naar boven naar een sterrenhemel, en dan weer van boven naar beneden met een druppel gekleurde melk. Dat inspireert weer voor diverse beelden, regendruppels, waterval en natuurgeweld, fonteinen, herfstblaadjes, een gekleurde pop door de gekleurde herfstblaadjes om uiteindelijk te eindigen bij een lachende boeddha voor prachtig gekleurde bloemen. En zo eindigt het beeld wat begon met de nacht op de Maas in een lachende boeddha.

Wat een leuke rode draad waar we 5 maanden mee bezig zijn geweest. Voor de leden is het resultaat hier nog te bekijken
Na de challenge zullen we met een nieuwe rode draad gaan starten.

Vervolg abstracte fotografie.

Naar aanleiding van het thema abstract een tweede kans om foto’s in te sturen. Veel hebben dit (nogmaals) gedaan. Ook de discussie gingen we hierbij niet uit de weg. Vooral het erg vergroten van iets waardoor iets onherkenbaar wordt was voor velen niet het enige wat een foto abstract maakt. Er kwamen weer bijzondere afbeeldingen voorbij.

Weer een goede avond, waarbij we veel verhalen gedeeld hebben.

Bernadet van der Heijden

Verslag Clubavond 2 Oktober

We begonnen de avond met de algemene mededelingen.

Daarna werd de challenge 4 door Bart gepresenteerd. Hier gaan we de komende 5 weken mee aan de slag. Twee van de vijf opdrachten zijn bekend.

 1. Een doosje lucifers, doe er wat leuks mee
 2. Maak een optische illusie.

Vervolgens hebben we nog drie stories bekeken van Marianne (boot) Ankie (plastic) en Evert (ringen van valken).

Na de pauze heeft Herman een uitgebreide presentatie gegeven over hoe je mineralen kunt fotograferen en welke apparatuur hij hier allemaal voor gebruikt.

Verslag clubavond 25 september 2023

Eerst de algemene mededelingen.

 • De nieuwe agenda data kwamen aan de orde ( zie reeds verstuurde mail).
 • Op 2 oktober, de volgende avond,  wordt de  challenge besproken en gaat Herman in op macrofotografie.
 • De challenge begint op 4 oktober en duurt tot 25 november.
 • Op 16 oktober is de bespreking van de rode draad.
 • 4 december Storytelling, wat is het en hoe doe je dat,

Het onderwerp van de avond is ABSTRACT, beoordeeld en besproken door Anita Riemersma.

Vervolgens werd er ingegaan op abstracte fotografie, Anita liet voorbeelden zien en daarna werden onze foto’s besproken.

Er werd uitgebreid gediscussieerd over wat nou eigenlijk abstracte fotografie is. Moet het beeld volledig onherkenbaar zijn, of mag er nog iets te herkennen zijn? De conclusie was dat dit een grijs gebied is waar geen eenduidig antwoord op kon worden gegeven.

Ook werd ingegaan op het croppen van een foto zodat het meer abstract wordt. Ook hier waren de meningen verdeeld. Hoe ver moet je gaan? Weer geen eenduidige conclusie.

We waren het er wel allemaal over eens dat dit onderwerp nog wel een keer aan de orde mag komen.

om 2200 wordt de avond afgesloten.

Verslag clubavond 11 september 2023

Mirjam, opent de vergadering om 19.45 uur. De voorzitter is nog met vakantie net als nog een groot aantal leden.  Er zijn toch nog 15 leden aanwezig ondanks dat er een 3 tal leden ziek zijn.

Nu volgt PLAAT OP DE PLANK

Een 20 tal foto’s zijn ingestuurd. Er wordt feed back gegeven op de foto’s nadat een toelichting is gegeven door de fotograaf. De feed back moet volgens de regels die eerder uiteen zijn gezet plaats vinden. Steeds door een lid. De fotograaf kan uiteraard daarop reageren. Daarna kunnen ook anderen daar, indien wenselijk, nog iets aan toevoegen.

Er worden hele mooie beelden gepresenteerd.

Het is voor een ieder een leerzame activiteit.

PAUZE om 21.05 uur

Na de pauze volgt aan de hand van een 3-tal ingezonden STORY’S. Aan de hand hiervan volgt nogmaals een toelichting over STORY-TELLING.

Heel in het kort:       

 • de foto’s horen bij elkaar.
 • verhalen met een diepgang
 • met een tijdlijn
 • je moet iets vertellen

Er zijn nog vragen.

 • Moet je zelf de foto’s gemaakt hebben?
 • Mag je ze ook verzamelt hebben?

E.a. zal aan Veronique die de story’s gaat beoordelen voorgelegd worden. Verzoek aan iedereen: artikelen die eerder zijn gemaild goed doorlezen.

Het is best een lastige opdracht, misschien goed om samen met een maatje er naar te kijken en ideeën te bespreken.

Foto’s en vrhalen graag insturen met voornaam + achternaam (bij dubbele voornamen), gevolgd door eventueel een cijfer (1, 2 etc).

Op 16 oktober bespreken van de “rode draad”

Uiterlijk  1 december moet de Story-telling  ingeleverd zijn .   

Over 14 dagen bespreken we abstracte foto’s, 2 stuks inleveren en uiterlijk 22 september inleveren.

Mededeling:

 • De foto’s Vrolijk en kleurrijk krijgen de leden terug. Ze liggen in de kast in de Uitwijk.
 • Evert is in gesprek met derden over de mogelijkheid van een nieuwe expositie.

Mirjam sluit de clubavond om ca. 22:00 uur, ze wenst iedereen succes met de opdrachten.

Verslag gemaakt door Frans

Verslag clubavond 5 juni 2023

Iedereen had twee foto’s ingeleverd waar feedback op gegeven kon worden.
Voor de pauze werd de eerste foto van iedereen besproken, dat nam zoveel tijd in beslag dat na de pauze de tweede foto’s in vogelvlucht werden getoond.  

Er was ook een kijkster aanwezig die ook twee foto’s had ingestuurd.

Tussen de bedrijven door zijn er kaarten geschreven voor de zieken en voor leden die een tijd niet aanwezig konden zijn.

Iedereen heeft mail ontvangen over het nieuwe programma dat in september begint en over de zomeropdracht ” Storytelling ”

In de challenge zijn wat veranderingen wat betreft de puntenverdeling. Per ronde krijg je aanwijzingen wat wel en niet is toegestaan.

Tot slot nog een vragenronde wat je graag nog in het programma zou willen zien.
Er is behoefte voor uitleg over de belichtingsdriehoek. Dat idee gaat uitgewerkt worden.

De avond werd door een aantal mensen afgesloten met een drankje.

4 September start het nieuwe seizoen bij de Zeemeeuw in Muiderberg.

Verslag clubavond 8 mei 2023

Hans als nieuw lid van harte welkom.

Ankie vraagt voor de volgende keer om 2 foto’s mee te nemen,  afgedrukt en groter dan briefkaartformaat. Eén daarvan een goede en een mindere.

Fred komt “voorlopig” niet met een kaartje en een bezoek willen we hem een gevoel van medeleven geven. We zullen hem niet vergeten.

Vandaag is ook weer de rode draad begonnen.

Nu waar het vanavond om gaat een gedicht o.i.d. met daaraan gekoppeld 1 of 2 foto’s.

Een greep uit de binnengekomen resultaten.

   Anne met bomen.

   Bernadette met waterlelie.

   Evert met insecten op blad.

Eigenlijk te veel om op te noemen.

Maar ook natuurlijk ook aandacht voor de nieuwelingen.

   Hans Geijs met mooie ijskristallen.

   Monique Geijs die mooie regenbogen presenteerden.

Na de pauze nog enkele resultaten bij een gedicht.

Tot slot was er nog een discussie over zoekmachines.

Al met al een mooie avond met heel veel interessante foto’s.

Dank aan Mirjam en Bernadette.

Verslag Argentum 17 april 2023

Bespreking Challenge 3

Alle foto’s werden besproken.

Het thema Legopoppetjes heeft velen een leuke knutselavond bezorgd, en de resultaten waren verrassend en creatief. Er waren vijf winnaars. (Martin 1, WimV 2, Bart, Mirjam Frans 3)
Het thema driehoeken gaf een zeer groot scala aan foto’s sommigen weer binnen creatief, anderen buiten wat er zoal voorbij kwam. (Top 3: Hans vD 1, WimV 2 en Mariette 3)


Bij het thema voorjaar was vooral de tuin(of die van de buren) een inspiratiebron, dit kwam natuurlijk ook door het slechte voorjaarsweer.(Top 3: Zwaantje 1, Mariette 2, Bernadet 3)


Thema 4, de spreuk of spreekwoord  heeft velen weer hoofdbrekens bezorgd, vooral diegenen die geen spreuken kennen! Ook hier waren de resultaten veelzijdig en was er goed nagedacht. (Top 3: Evert 1, Martin 2, Bernadet 3)


Bij de laatste uitdaging, de filmposter hebben een aantal het laten afweten, de uitdaging was te uitdagend. (Top 3: Evert 1, Martin 2, WimV 3)

De avond werd afgesloten met de prijsuitreiking. Dit keer een wisselbeker voor de winnaar met de meeste punten (Evert) en mokken voor de 2de en 3de prijs.

De conclusie was dat dit een zeer leuke en uitdagende challenge was en zeker voor herhaling vatbaar.

Verslag clubavond 3 april 2023

Deze avond vond een fotobespreking plaats door Anita Riemersma. De bijeenkomst
was in een nieuwe zaal, die groter was vanwege het toegenomen aantal leden. Er
waren twee belangstellenden aanwezig die kwamen kijken.

Excursie
Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over de excursie naar het Naardermeer die
gepland staat op 16 april. Er wordt een eigen bijdrage van €20 gevraagd per
deelnemer. Er werden nog enkele tips gegeven voor het fotograferen op het
Naardermeer. Tijdens de tocht zullen de deelnemers twee keer de boot verlaten, bij
de vogelkijkhut en bij trilveen. Er zullen zowel dieren (vogels) als planten te
fotograferen zijn en het wordt aanbevolen om zowel een macrolens als een telelens
mee te nemen.
Al met al belooft het een mooie en interessante excursie te worden, waarbij de
deelnemers de kans krijgen om prachtige foto’s te maken van de flora en fauna in het
gebied. We kijken uit naar deze excursie en de foto’s die daaruit voort zullen komen.
De fotochallenge loopt goed met veel inzendingen.

Foto en gedicht
Over vier weken, 8 mei, zullen foto’s worden besproken, gemaakt aan de hand van de
nieuwe opdracht: “Maak twee foto’s naar aanleiding of aan de hand van een gedicht.”

Snelheid en beweging
Anita Riemersma leidde de fotobespreking van de foto’s van de inzendingen
gemaakt rond het thema: “Snelheid en beweging”. De ingezonden foto’s waren deels
speciaal gemaakt voor deze opdracht en deels afkomstig uit eigen fotoarchief van de
deelnemers. Er waren vele interessante foto’s ingezonden.

De favorieten van Anita:

 

Op de derde plaats dit dromerige beeld, gemaakt door Ans.

 

 

 

 

 

 

Op de tweede plaats deze turbulente foto, gemaakt op de kermis door Monique.

 

 

 

 

Op de eerste plaat de “gewaagde” foto, gemaakt door Frans

 

 

 

De deelnemers hadden verschillende technieken toegepast om beweging en snelheid
op de foto te laten blijken.

 Zo hadden sommige deelnemers gespeeld met sluitertijd
of de camera meebewogen tijdens de opname, terwijl anderen gebruik hadden
gemaakt van ICM (Intentional Camera Movement) en hadden gezoomd tijdens de
opname.

 

Er waren nachtopnames gemaakt met een lange sluitertijd, waardoor beweging goed tot uitdrukking kan komen, en dagfoto’s van rijdende treinen en wielrenners tot
sport, kermis, kitesurfers, opspattend water, druppels, kwispelende hondenstaarten 
en Grand Prix races van het TV scherm af.

 

Al met al waren er vele interessante en creatieve inzendingen, waarbij de deelnemers
goed gebruik hadden gemaakt van de verschillende technieken om beweging en
snelheid op de foto vast te leggen. We kijken uit naar de bespreking van de opdracht
over vier weken, om nog meer prachtige foto’s te kunnen bewonderen en bespreken.

Rob Eldink

Verslag clubavond 20 maart 2023

Over de expositie
De (oude) expositie van Jan Tabak is verplaatst naar de Plataan, onze oude locatie.
Binnenkort wordt de expositie geopend. Mededeling volgt via de gebruikelijke weg.

Over de challenge
Ankie: waarom is de opdracht van de 5 e challenge al verteld?
Bart: Dit is overleg met Wim gegaan. Deze (lastige) opdracht heeft meer tijd nodig. Alle middelen mogen gebruikt worden. Ook mag men beroep doen op anderen om te helpen bv. met Photoshop of een ander programma.

Langzame fotografie
Ankie legt deze avond uit wat Langzame Fotografie inhoudt. In de Powerpoint die ze laat zien tijdens deze avond staat nog eens uitvoerig uitgelegd wat langzame fotografie is. (via deze link te vinden)
Dit is in het kort:  bedenk iets, maak een plan, werk dit uit, en maak deze foto.
Kijk ook eens naar de foto’s van Charlotte van Ruijven of Roy Mohlman.
Ca. 11 personen hebben foto’s ingeleverd en deze worden 1 voor 1 besproken. Mooie
verhalen te horen en evenzo mooie foto’s zijn te zien, waarvan er enkele hier onder te zien zijn:.

Snelheid en beweging
Naast de challenge die al volop in gang is, moeten er vóór 31 maart 2 foto’s ingeleverd
worden voor snelheid en beweging. Deze foto’s worden dan besproken door Anita.
Het was een korte avond deze keer, maar zeer waardevol.

Verslag clubavond 6 maart 2023

Deze avond is gewijd aan de algemene ledenvergadering, en aan de presentatie van de rode draad.

Notulen van de ALV

 1. Opening. Bernadet opent om 19.45 de vergadering.
 2. Vaststellen quorum 1/7 deel van het aantal stemgerechtigde leden (4 leden).Er zijn 22 leden aanwezig inclusief bestuur.
  Afwezig met kennisgeving, Ankie, René, Debby, Ingrid,
 3. Mededelingen van het bestuur. Er zijn geen mededelingen
 4. Goedkeuren notulen ALV 2022. Er zijn geen opmerkingen de notulen worden vastgesteld.
 5. Jaarverslag. Na een moeizame start van het jaar hebben we uiteindelijk toch een succesvol jaar gehad. We hebben een nieuw onderkomen gevonden, 5 nieuwe leden erbij, 3 nieuwe bestuursleden. We hebben een mooi programma gehad en een aantal exposities. De commissies, met name de programmacommissie
  worden bedankt voor hun inzet. Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag.
 6. Verslag kascommissie. Toelichting van de kascommissie. Wim Vleeming meldt dat de presentatie van de jaarcijfers duidelijk is en dat er geen onrechtmatigheden in zitten.
 7. Rekening en verantwoording 2022. Frans licht de jaarcijfers toe. We zijn minder negatief uitgekomen dan begroot was. Mede door de extra contributie van nieuwe leden en doordat de programmacommissie ruim binnen het budget is gebleven. Er zijn geen vragen.
 8. Begroting 2023. Evert merkt op dat er een behoorlijke stijging in de opbrengsten is waardoor de balans minder negatief is dan voorgaand jaar. Onze vaste lasten zullen echter ook dit jaar weer toenemen is de verwachting. Wanneer de contributie niet verhoogd wordt zullen we weer in de min uitkomen (220 euro).
  De begroting voor 2023 wordt door de leden goedgekeurd
 9. Vaststellen contributie 2023. Voorstel is toch een verhoging gezien de kostenstijging van alle vaste lasten en van de bedragen die fotografen vragen voor een presentatie, lezing of coaching . Willen we het programma met presentaties boeiend houden dan is een verhoging naar €108,- wenselijk. Dit voorstel geeft enige discussie. De programmacommissie meldt dat het lastig is een goed programma neer te zetten voor het huidige budget, gezien alle prijsstijgingen. Al jaren werkt de programma commissie met het
  budget van € 1000,-. Dat is nu niet meer toereikend voor een goed programma. Nieuwe leden merken op dat zij lid zijn geworden bij Argentum juist ook vanwege het leuke en interessante programma. Als er een ander programma is, is het maar de vraag of men dan nog lid blijft of wordt. Voor sommige leden is het een behoorlijke verhoging en moeten er keuzes gemaakt worden. Er wordt over gestemd. Er stemmen 18 leden vóór een contributie verhoging tot € 108,- .
  Voor 2023 wordt de contributie vastgesteld op108 euro.
  Het bestuur geeft aan dat als er mensen zijn die een probleem hebben met deze verhoging zij zich bij het bestuur kunnen melden. Met elkaar gaan we dan kijken wat wel mogelijk is.
 10. Verkiezing bestuursleden. Marianne treedt maart 2024 af als secretaris. Wie wil zich aanmelden voor deze functie in het bestuur? Graag ruim van te voren melden i.v.m. de overdracht van het secretariaat.
 11. Verkiezing/vaststellen commissies.
  a. Kascommissie vertegenwoordiger in bestuur Frans/ Hans en Carla
  b. Programmacommissie vertegenwoordiger in bestuur Mirjam/ Ankie, Mirjam, Wim Vleeming en Evert.
  c. Expositiecommissie vertegenwoordiger in bestuur Marianne/ Anne, Wim Wolvenne, Marijke en Mariette.
  d. Digitaal commissie vertegenwoordiger in bestuur Marianne/ Hans, Bart en bij hun afwezigheid wil Herman de laptop op clubavonden bedienen.
  e. Excursiecommissie vertegenwoordiger in bestuur Bernadet/ Bea, Martin, Ans en Ellen.
  12. Voorstellen van uit het bestuur. Mirjam vertelt in kort de uitslag van de enquête van de Camera NU avond. Voorstel is om 1 a 2 x per jaar een dergelijke avond te organiseren. Dan wel meer entree vragen.
  Oud leden hebben aangegeven ook voor presentaties te willen betalen, deze kunnen ook uitgenodigd worden.

Naar aanleiding van de stellingen die we besproken hebben zijn er vanuit het bestuur de volgende voorstellen;

 • Ledenaantal laten groeien tot 30 a 35 leden. Dit wordt goed gevonden met de opmerking bij 35 te heroverwegen.
 • Challenge niet veranderen. Een initiatief om buiten de club mensen hierbij te betrekken is welkom
 • Doelgroep jongeren aan trekken zijn 30, 40 tot 50 jarigen. Waarbij opgemerkt wordt dat jongeren zeker ook welkom zijn maar dat we ons met werving we niet specifiek op die doelgroep richten
 • Voor nieuwe leden een buddy die alle ins en outs van de club uitlegt. En fototechnische aspecten indien nodig. De vraag rijst of nieuwe leden hier belangstelling voor hebben. Een aanspreekpersoon vindt met toch wel fijn.
  Wim Vleeming, Bart, Mirjam, Bernadet en Marianne geven te
  kennen dat zij aanspreekpersoon willen zijn voor nieuwe leden. Dat geldt ook voor de huidige nieuwe leden.
 • Exposities blijven vooralsnog zoals we gewend zijn. Vraag; hoeveel exposities willen de leden per jaar? Opgemerkt wordt zoveel als leden foto’s blijven insturen. Stuurt men geen foto’s meer in dan is het kennelijk genoeg. De expositie-commissie geeft aan dat in het jaar van het jubileum waarin we 8 exposities hadden dit voor hun wel behoorlijk aanpoten was.
  Evert geeft een voorbeeld hoe je een expositie bv bij een bank kunt houden. Dan gaan we volgens een thema fotograferen bv geld, een kluis, etc. De bank wordt gevraagd de kosten van de expositie en misschien iets meer te betalen in ruil voor mooie foto’s in een lege gang. Evert en Yvonne gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn bij bedrijven.
 • Samenwerking met andere organisaties heeft geen daadwerkelijke ideeën opgebracht. We kunnen t.z.t. kijken of er een samenwerking mogelijk is met bv natuurmonumenten of andere clubs.
  Fotograferen van evenementen was weinig animo voor. Bussum cultureel is in september en dan zijn er nog veel leden op vakantie. Het werken met thema groepen werd voor alsnog niet nodig gevonden.

  13. Voorstellen vanuit de leden.
  Mariette wil graag een foto van elk lid met naam zodat nieuwe leden sneller weten wie wie is. Marianne gaat kijken of dit in te passen is in de ledenlijst. Het helpt al als men een gezicht in de whats app kan zien
  Herman merkt op dat geldstromen voor een door de club georganiseerde extra avond via de bankrekening van de club moet lopen en niet via een privérekening dit om het transparant te houden.
  Yvonne vindt het programma en alles wat georganiseerd wordt zeer boeiend en bedankt de commissies.
  Paul vertelt dat hij nu 2 x bij een clubavond is geweest. Dat het hem goed bevalt en dat hij lid wordt.
  Bart merkt op dat er best hogere entree gelden gevraagd kunnen worden bij workshops, lezingen enz, zodat je een soort spaarpotje maakt.
  14. Wat verder nog ter tafel komt. Wim Wolvenne is dit jaar 50 jaar lid van Argentum. Dat verdient een bloemetje. Bernadet bedankt Wim voor zijn jarenlange lidmaatschap en zijn inzet in met name de
  expositiecommissie en andere werkzaamheden voor de club.
  15. Sluiting vergadering.

Rode draad

We nemen de rode draad door. Het is weer een mooie serie geworden. Voor de leden is deze serie te bekijken via de volgende link: https://www.fotoclubargentum.nl/wp-content/uploads/2023/03/Rode-draad-22-23.pdf