Verslag clubavond 25 september 2023

Eerst de algemene mededelingen.

  • De nieuwe agenda data kwamen aan de orde ( zie reeds verstuurde mail).
  • Op 2 oktober, de volgende avond,  wordt de  challenge besproken en gaat Herman in op macrofotografie.
  • De challenge begint op 4 oktober en duurt tot 25 november.
  • Op 16 oktober is de bespreking van de rode draad.
  • 4 december Storytelling, wat is het en hoe doe je dat,

Het onderwerp van de avond is ABSTRACT, beoordeeld en besproken door Anita Riemersma.

Vervolgens werd er ingegaan op abstracte fotografie, Anita liet voorbeelden zien en daarna werden onze foto’s besproken.

Er werd uitgebreid gediscussieerd over wat nou eigenlijk abstracte fotografie is. Moet het beeld volledig onherkenbaar zijn, of mag er nog iets te herkennen zijn? De conclusie was dat dit een grijs gebied is waar geen eenduidig antwoord op kon worden gegeven.

Ook werd ingegaan op het croppen van een foto zodat het meer abstract wordt. Ook hier waren de meningen verdeeld. Hoe ver moet je gaan? Weer geen eenduidige conclusie.

We waren het er wel allemaal over eens dat dit onderwerp nog wel een keer aan de orde mag komen.

om 2200 wordt de avond afgesloten.