Verslag clubavond 5 juni 2023

Iedereen had twee foto’s ingeleverd waar feedback op gegeven kon worden.
Voor de pauze werd de eerste foto van iedereen besproken, dat nam zoveel tijd in beslag dat na de pauze de tweede foto’s in vogelvlucht werden getoond.  

Er was ook een kijkster aanwezig die ook twee foto’s had ingestuurd.

Tussen de bedrijven door zijn er kaarten geschreven voor de zieken en voor leden die een tijd niet aanwezig konden zijn.

Iedereen heeft mail ontvangen over het nieuwe programma dat in september begint en over de zomeropdracht ” Storytelling ”

In de challenge zijn wat veranderingen wat betreft de puntenverdeling. Per ronde krijg je aanwijzingen wat wel en niet is toegestaan.

Tot slot nog een vragenronde wat je graag nog in het programma zou willen zien.
Er is behoefte voor uitleg over de belichtingsdriehoek. Dat idee gaat uitgewerkt worden.

De avond werd door een aantal mensen afgesloten met een drankje.

4 September start het nieuwe seizoen bij de Zeemeeuw in Muiderberg.