Verslag Clubavond 2 Oktober

We begonnen de avond met de algemene mededelingen.

Daarna werd de challenge 4 door Bart gepresenteerd. Hier gaan we de komende 5 weken mee aan de slag. Twee van de vijf opdrachten zijn bekend.

  1. Een doosje lucifers, doe er wat leuks mee
  2. Maak een optische illusie.

Vervolgens hebben we nog drie stories bekeken van Marianne (boot) Ankie (plastic) en Evert (ringen van valken).

Na de pauze heeft Herman een uitgebreide presentatie gegeven over hoe je mineralen kunt fotograferen en welke apparatuur hij hier allemaal voor gebruikt.