Verslag clubavond 18 maart 2024

Verslag van Rob Eldink

Aan de hand van diverse filmpjes werden fotografische technieken besproken. Kernthema’s waren: cameratechniek, M stand, compositie en krachtige compositie en fotografierecepten.

In de vertoning van de korte filmpjes werden diverse fotografische technieken belicht. De manual modus, waarbij de fotograaf volledige controle heeft over de instellingen, staat centraal. Dit in tegenstelling tot de halfautomaat, waarbij de camera bepaalde beslissingen overneemt.

De compositie is een cruciaal element in een foto; het bepaalt hoe de elementen binnen het kader georganiseerd zijn. De regel van derden en de gulden snede zijn richtlijnen die helpen bij het creëren van een evenwichtige compositie. Elementen langs de diagonaal of op een centrale positie kunnen een foto dynamiek of symmetrie geven.

Het perspectief speelt ook een belangrijke rol in veel foto’s. Een normaal perspectief komt overeen met wat we met het blote oog zien, terwijl een kikkerperspectief of vogelperspectief een ongebruikelijk standpunt inneemt, wat kan leiden tot een krachtiger beeld. Functionele leegte kan rust en ruimte in een foto brengen. Perspectiefcorrectie wordt gebruikt om vertekening te corrigeren.

Tot slot wordt het spelen met kader en lijnen getoond om de kijker door het beeld te leiden. De compositie kan zowel laag als hoog zijn, afhankelijk van de positie van de camera ten opzichte van het onderwerp.

Programma 2024

De programmacommissie denkt aan de volgende thema’s voor 2024:

Minifigs, natuurfotografie, portretfotografie, Anita – Architectuur fotografie, zomeropdracht, avond fotografie, compositie, avond fotografie in Amsterdam.

Het definitieve programma komt er aan. Het zal eind april bekend worden gemaakt.
De programmacommissie heeft ook al vooruit gekeken naar 2025 en denkt voor dit jaar aan 19 clubavonden. De data zullen per e-mail aan de leden worden toegestuurd. Voor 20 januari 2025 is al een presentatie van Camera NU vastgelegd.

Flitsfotografie door Johan Huizing (Het Flitshuis)

Johan gaf een interessant praatje over het werken met een camera met één losse flitser. Ter sprake kwamen:

 • Waarom flitsen?
 • Onderwerp goed belichten in een verder donkere omgeving
 • Scherp onderwerp met flits in een dynamische (bewogen) omgeving. De bewegingseffecten ontstaan door draaien van de camera, meetrekken en zoomen tijdens de opname.
 • Flitsen op het eerste en op het tweede gordijn. Snelheid meegeven.
 • Diagram Het flitshuis.

Ook besprak Johan de door leden ingezonden foto’s over het thema Licht en dynamiek en gaf punten voor verbetering bij diverse foto’s.

Verslag clubavond 4 maart 2024 (Ledenvergadering)

Notulen ALV 4-03-2024, gemakt door Marianne

1. Opening.
Bernadet opent om 20.10 uur de vergadering.

2. Vaststellen quorum.
Er zijn 18 leden aanwezig. Ruim voldoende om de vergadering door te laten gaan.

3. Mededelingen van het bestuur.

 • Er zijn nieuwe studiolampen aangeschaft. 2 stuks LED lampen. Deze kunnen gebruikt worden door de leden. Je kunt ze 2 weken meenemen tegen een vergoeding van €10. Instructies zitten in de koffer. Deze krijgt ieder lid ook toegestuurd.
  De reflectoren zitten in een aparte doos. Dus zowel de koffer als de doos meenemen.
 • Ondanks een forse toename van het aantal leden afgelopen jaar eindigen we toch weer met 26 leden. Het verloop heeft diverse oorzaken. Meestal privé- omstandigheden maar ook 3 waarvan de club niet aan de verwachtingen voldeed.

4. Goedkeuren notulen ALV 2023.
Niemand heeft opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag.
Bernadet somt een aantal zaken op die we afgelopen jaar gedaan hebben en dat is behoorlijk wat. Met dank aan de inzet van de verschillende commissies, bestuur en de inbreng van de leden.

6. Verslag kascommissie.
Hans deelt mede dat de jaarcijfers, rekeningen en bankafschriften zijn gecontroleerd en dat alles klopt. Met dank aan Frans en Carla voor de duidelijke presentatie van de jaarcijfers.

7. Rekening en verantwoording 2023.
Frans geeft een korte toelichting op de jaarcijfers. Herman vraag waarom de post drankjes, hapjes zo gestegen is. Frans meldt dat daar ook de attenties, voor leden en sprekers bij zit. De post zal herbenoemd worden in consumpties en attenties.
We hebben een mooi resultaat mede door de extra contributie en het toegenomen ledental.

8. Begroting 2024.
Door spreiding van de lampkosten en door de gift van Viega kunnen we de begroting in balans houden. Herman vraagt nog of er geld gereserveerd is voor nieuwe statieven voor de lampen. We gebruiken in eerste instantie de oude. Mochten deze toch niet stevig genoeg zijn kunnen we vanuit de reserve nieuwe aanschaffen.

9. Vaststellen contributie 2024.
Gezien de gezonde financiële positie hoeft de contributie niet verhoogd te worden.

10. Verkiezing bestuursleden.
Marianne treed maart 2024 af als secretaris. Wim Vleeming is de enige die zich aangemeld heeft voor de functie van secretaris. Bernadet vraagt of er iemand bezwaar heeft. Iedereen gaat akkoord en Wim Vleeming wordt de nieuwe secretaris. Marianne wordt bedankt met een bloemetje en een cadeaubon.

11. Verkiezing/vaststellen commissies.
a. Kascommissie.
Vertegenwoordiger in bestuur Frans. Hans blijft zitten en Ans komt erbij.
b. Programmacommissie.
Vertegenwoordiger in bestuur Mirjam. Evert, Ankie, Wim Vleeming en Mirjam. Ankie blijft tot de zomer en Debby komt er nu bij.
c. Expositiecommissie.
Vertegenwoordiger in bestuur moet nog vastgesteld worden. Marijke, Mariette, Anne, Wim Wolvenne en vanaf september komt Ankie erbij.
d. Digitaal commissie
Vertegenwoordiger in bestuur Wim Vleeming. Bart en Hans met Herman als reserve.
e. Excursiecommissie
Vertegenwoordiger in bestuur Bernadet. Yvonne, Ans, Bea en Bart wil ook aanhaken. Debby gaat eruit.

12. Voorstellen van uit het bestuur.

 • Wat vinden we de leden ervan om de clubavonden echt om de week te houden en geen rekening te houden met de schoolvakanties. Behalve de zomer en kerstvakantie?
  Sommige leden vinden elke eerste en derde maandag van de maand. Ook om de week is besproken. Belangrijk vindt iedereen dat er meer regelmaat is en dat de data lang van te voren bekend zijn.
  Het bestuur maakt in april een rooster voor het volgende jaar en dat wordt aan de leden gestuurd.

13. Voorstellen vanuit de leden.
Er zijn geen opmerkingen.

14. Wat verder nog ter tafel komt.
Mieke is dit jaar 25 jaar lid. Zij krijgt namens de leden een bloemetje aangeboden.

15. Sluiting vergadering.
Om 21.10 wordt de vergadering gesloten

Verslag clubavond 26 februari 2024

Maandag 26 februari zijn we met de fotoclub naar het bedrijf Poster Frame Fix geweest. We waren met 20 personen en hebben genoten van de enthousiaste uitleg over de vele manieren van foto’s verwerken en inlijsten.

Daarna gingen we naar een aparte ruimte waar drie enorme printers stonden. Daar werd net zo enthousiast verteld over de vele soorten papier en afdrukmogelijkheden.

Het was een leerzame en gezellige avond.

Verslag gemaakt door Zwaantje

Verslag clubavond 5 februari 2024

Zoominstructie

Van 19.15 u. tot 19.45 u. is er een zoominstructie over diafragma en sluitertijd voor belangstellenden. Er zijn 13 personen bij aanwezig.

Challenge-toelicting

Wim Vleeming geeft een korte toelichting en uitleg over de challenge die op 21 februari zal starten. De inzendingen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Elke week een foto inleveren .
 • de foto moet recent zijn .
 • hij moet ingeleverd worden in JPG/RAW formaat.
 • verbeteren mag altijd, bv. uitsnijden, verscherpen, belichting, omzetten naar zwart/wit.
 • Puntentelling tussen 1-10, een cijfer achter de komma mag.
 • Dhr. Johan Dekker, geen lid van de club, zal de onderwerpen kiezen.

Flitshuis

Daarna volgt een presentatie over het gebruik van de flitser door Johan Huizinga van het Flitshuis. Hij behandelt de volgende onderwerpen: Licht en omgevingslicht, flitsen, portret, diafragma, sluitertijd en scherptediepte.
Hij eindigt zijn presentatie met een opdracht die voor 15 maart ingeleverd moet zijn en die besproken wordt op 18 maart. Alle aanwezigen krijgen een kaart met daarop een afbeelding van het Flitshuis.

Verslag opgesteld door Marijke Volckerick

Verslag clubavond 29 januari 2024

Verslag opgesteld door Herman van Dennebroek

Thema: Druppel en splash avond, een doe activiteit.

Bestuur mededelingen:

 • Let op er komen programma wijzigingen; let op de email voor de nieuwe aankondiggingen.
 • Urban fotografie is uitgesteld.
 • De volgende avond, 5 februari, wordt de nieuwe challenge uitgelegd. Verder is er die avond een spreker van het Flitshuis met presentatie over flitsen. De presentatie mondt uit in een opdracht: portret maken m.b.v. flitstechniek.

Excursiecommissie mededelingen:

 • In april excursie naar Orchideeën Hoeve in Luttelgeest, datum moet nog definitief worden vastgesteld, 6, 13 of 20 april. Keuze mail volgt nog

Expositie commissie:

 • Foto’s voor VIGA worden deze week afgeleverd. Betaling van VIGA is binnen.
 • Er komt waarschijnlijk een expositie in de Palmpit, nadere mededeling volgt.

Hierna gaf Martin zijn presentatie over het fotograferen van druppels. De presentatie is op de website geplaatst, voor leden bereikbaar via deze link.

Belangrijkste van de presentatie: Veel geduld, veel oefenen. Dat gingen we dan ook doen en constateerden dat het i.d.d. zeer moeilijk was om een acceptabel resultaat te verkrijgen. Diverse opstellingen waren in de clubruimte opgesteld, moeilijk om vast te stellen wat de beste resultaten gaf. Er werd intensief geëxperimenteerd.

Enkele opstellingen:

 

 

 

 

 

 

 


Een aantal resultaten:

Verslag clubavond 8 januari 2024

Bezoek van de leden van de fotoclub Argentum aan het Museum Hilversum, op 8 januari 2024.

Onze Programma Commissie had voor 4 december 2023 een beoordeling door Veronique Jansen van de door de leden ingezonden “Story Telling” geregeld. Echter door een of andere reden waren niet alle inzendingen bij Veronique terecht gekomen. Zij stelde daarom voor dat wij naar het Museum Hilversum zouden komen zodat zij ons en een rondleiding door het museum en de beoordeling van de resterende inzendingen kon geven.

In het museum waren de foto’s tentoongesteld van de winnaars van “Het Perfecte plaatje” en Foto’s van “Remembering Mandela dd. 5 december 2023, 10 jaar geleden.

Wij werden vanaf 15:15 uur ontvangen door Veronique met een kopje koffie of thee in afwachting van komst van de diverse leden (in totaal 19 leden waren in de gelegenheid om te komen).

Wij startte daarna direct en namen de koffie of thee mee naar de lezingzaal waar zij de inzendingen professioneel en uitgebreid besprak . De manier waarop zij de inzendingen onder de loep nam en de beelden soms op andere wijze liet zien werkte zeer inspirerend. In totaal werden er 8 inzendingen besproken. Enkele beelden van de bespreking:Hierna nam zij ons mee naar de tentoonstellingsruimte en gaf een toelichting op de beide exposities, hetgeen een extra dimensie toevoegde aan die foto’s .

Rond 17:30 uur had iedereen alles gezien en bedankte de voorzitter Veronique voor haar inspirerende uiteenzetting en beoordeling.

Een aantal leden gingen daarna naar de overkant van het museum waar ze een tafel hadden gereserveerd bij een eetgelegenheid om bij het genot van een drankje en een heerlijk etentje (op eigen kosten) nog eens even gezellig na te praten.

Verslag Frans Smit

Verslag clubavond 4 december 2023

Mededelingen:

 • De volgende (laatste) avond is maandag 18 december. Dit wordt een gezellige avond, het eten is geregeld door het bestuur, de drank moet zelf betaald worden. Neem je fototoestel mee er kunnen weer mooie foto’s gemaakt worden.
 • a.s. Woensdag zal het programma voor 2024 op de website komen. Het overzicht van de camera groepen is gereed.

Deze avond komt Veronique Jansen (Museum Hilversum) ons vertellen over storytelling. Veronique geeft een aantal voorbeelden hoe een story telling sterker gemaakt kan worden. Na haar uitleg/toelichting werden de ingezonden story’s besproken. Ook hier gaf ze uitleg hoe een story sterker gemaakt kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paar regels die hiervoor gelden zijn:

 • Voorkom herhaling (bv. dezelfde persoon, onderwerp, niet herhalen in een ander beeld).
 • Croppen, niet alle foto formaten in dezelfde lay-out.
 • De foto’s hoeven niet in een chronologische volgorde te staan.
 • Weglaten, de kunst van het weglaten. Overbodige info niet tonen.

Later bleek, helaas, dat niet alles is aangekomen bij Veronique. Veronique bood aan om een herkansing in te bouwen. Zij bood aan om op 8 januari 2024 naar het museum te komen, daar krijgen we een rondleiding (o.a. het perfecte plaatje) en daarna zal ze de ontbrekende inzending bespreken. Zeer coulant van haar, waarvoor we haar ook dankbaar zijn. Hierover zal apart gecommuniceerd worden. De betroffen mensen hebben dan de gelegenheid nog om verbeteringen aan te brengen. Hans zal het een en ander regelen.

Verslag van Wim Vleeming (ipv Ellen).

Verslag clubavond 16 oktober

Agenda

– punt Evert over foto’s voor Viega
– rode draad
– vervolg abstracte fotografie

Viega
Evert heeft een bedrijf gevonden dat graag een aantal foto’s van de fotoclub zou willen ophangen in het bedrijf. Leuke opdracht! Zie hiervoor ook de uitgebreide mail aan de leden en de afspraken die we gemaakt hebben.

 • Ieder mag 2 foto’s insturen van water en 2 van water en het gouden uur.
 • Instuurdatum 15 november, is later naar 22 november verplaatst.
 • Foto’s sturen aan de expositie commissie, deze gaat een eerste selectie maken en dan mag het bedrijf daar zijn goedkeuring aan geven. Dan worden ze afgedrukt en opgehangen.

De rode draad:

Dit was weer een wonderlijke opeenvolging van foto’s. Van een foto van de Maas kwamen er wonderlijke en ernstige foto’s uit voort. Even leek het door te gaan op verdrietige momenten maar de foto’s maakten weer een switch van zwart/wit naar kleur naar bloemen naar gebouwen. Elke verandering levert weer een nieuw verhaal op. De kerktoren levert een bezoek aan de toren op, waardoor de van boven genomen foto weer anderen inspireert op nieuwe hoeken en zichtvelden. Dan gaan we van beneden naar boven naar een sterrenhemel, en dan weer van boven naar beneden met een druppel gekleurde melk. Dat inspireert weer voor diverse beelden, regendruppels, waterval en natuurgeweld, fonteinen, herfstblaadjes, een gekleurde pop door de gekleurde herfstblaadjes om uiteindelijk te eindigen bij een lachende boeddha voor prachtig gekleurde bloemen. En zo eindigt het beeld wat begon met de nacht op de Maas in een lachende boeddha.

Wat een leuke rode draad waar we 5 maanden mee bezig zijn geweest. Voor de leden is het resultaat hier nog te bekijken
Na de challenge zullen we met een nieuwe rode draad gaan starten.

Vervolg abstracte fotografie.

Naar aanleiding van het thema abstract een tweede kans om foto’s in te sturen. Veel hebben dit (nogmaals) gedaan. Ook de discussie gingen we hierbij niet uit de weg. Vooral het erg vergroten van iets waardoor iets onherkenbaar wordt was voor velen niet het enige wat een foto abstract maakt. Er kwamen weer bijzondere afbeeldingen voorbij.

Weer een goede avond, waarbij we veel verhalen gedeeld hebben.

Bernadet van der Heijden

Light spaces, Remember Mandela en tips&tricks

Mis het niet!

Op zondag 26 november is de laatste dag van de tentoonstelling Light Spaces: Tamar Frank & Popel Coumou. Ben je nog niet geweest of wil je de indrukwekkende tentoonstelling nog een keer zien, dit is je kans!


Op zondag 26 november zijn Tamar Frank en Popel Coumou in het museum aanwezig en leiden je rond door de tentoonstelling. Een unieke kans om de kunstenaars te ontmoeten en naar de verhalen te luisteren. Ontdek in deze nieuwsbrief ook de komende activiteiten. Online kun je snel en gemakkelijk tickets hiervoor bestellen. Veel (lees)plezier!

Remembering Mandela

Op 5 december 2023 is het 10 jaar geleden dat de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder en politicus Nelson Mandela (1918) overleed. De expositie Remembering Mandela gaat terug in de tijd met twee nooit eerder getoonde series van de Nederlandse documentair fotograaf Ilvy Njiokiktjien.

Ze laat de impact van het verdriet en rouw zien op het moment van Mandela’s overlijden. Met de bijdrage van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Gideon Mendel haalt het museum herinneringen op aan de man die een sleutelrol vervulde in de afschaffing van apartheid in Zuid-Afrika. De tentoonstelling is vanaf 2 december te bezoeken.

Ga mee met de gratis instaprondleiding op dinsdag 5 december om 13 uur en ontdek meer over deze tentoonstelling. Aanmelden klik hier. Deelname is gratis met een museumticket.

Tips&tricks: straatfotografie en gratis toegang

Speciaal voor OPEN035 organiseert Museum Hilversum op zaterdag 25 november een workshop straatfotografie. Inmiddels zijn alle plaatsen voor deze workshop al vergeven en kunnen fotografen (in spé) zich helaas niet meer aanmelden. Maar het is wél mogelijk om naar de bespreking van de beste foto’s te komen.

Alle deelnemers van de workshop Straatfotografie selecteren hun top 3 beelden van die dag, waarna fotografen Merel Schoneveld en Michiel Heijmans hier hun feedback op geven van 13.30 tot 15.30 uur. Bovendien is het museum de hele dag gratis geopend, dus grijp je kans om de exposities Light Spaces en Inner Journey te bekijken! Voor alle bezoekers staat er een kopje koffie of thee klaar