Verslag clubavond 11 september 2023

Mirjam, opent de vergadering om 19.45 uur. De voorzitter is nog met vakantie net als nog een groot aantal leden.  Er zijn toch nog 15 leden aanwezig ondanks dat er een 3 tal leden ziek zijn.

Nu volgt PLAAT OP DE PLANK

Een 20 tal foto’s zijn ingestuurd. Er wordt feed back gegeven op de foto’s nadat een toelichting is gegeven door de fotograaf. De feed back moet volgens de regels die eerder uiteen zijn gezet plaats vinden. Steeds door een lid. De fotograaf kan uiteraard daarop reageren. Daarna kunnen ook anderen daar, indien wenselijk, nog iets aan toevoegen.

Er worden hele mooie beelden gepresenteerd.

Het is voor een ieder een leerzame activiteit.

PAUZE om 21.05 uur

Na de pauze volgt aan de hand van een 3-tal ingezonden STORY’S. Aan de hand hiervan volgt nogmaals een toelichting over STORY-TELLING.

Heel in het kort:       

  • de foto’s horen bij elkaar.
  • verhalen met een diepgang
  • met een tijdlijn
  • je moet iets vertellen

Er zijn nog vragen.

  • Moet je zelf de foto’s gemaakt hebben?
  • Mag je ze ook verzamelt hebben?

E.a. zal aan Veronique die de story’s gaat beoordelen voorgelegd worden. Verzoek aan iedereen: artikelen die eerder zijn gemaild goed doorlezen.

Het is best een lastige opdracht, misschien goed om samen met een maatje er naar te kijken en ideeën te bespreken.

Foto’s en vrhalen graag insturen met voornaam + achternaam (bij dubbele voornamen), gevolgd door eventueel een cijfer (1, 2 etc).

Op 16 oktober bespreken van de “rode draad”

Uiterlijk  1 december moet de Story-telling  ingeleverd zijn .   

Over 14 dagen bespreken we abstracte foto’s, 2 stuks inleveren en uiterlijk 22 september inleveren.

Mededeling:

  • De foto’s Vrolijk en kleurrijk krijgen de leden terug. Ze liggen in de kast in de Uitwijk.
  • Evert is in gesprek met derden over de mogelijkheid van een nieuwe expositie.

Mirjam sluit de clubavond om ca. 22:00 uur, ze wenst iedereen succes met de opdrachten.

Verslag gemaakt door Frans