Verslag clubavond 8 januari 2024

Bezoek van de leden van de fotoclub Argentum aan het Museum Hilversum, op 8 januari 2024.

Onze Programma Commissie had voor 4 december 2023 een beoordeling door Veronique Jansen van de door de leden ingezonden “Story Telling” geregeld. Echter door een of andere reden waren niet alle inzendingen bij Veronique terecht gekomen. Zij stelde daarom voor dat wij naar het Museum Hilversum zouden komen zodat zij ons en een rondleiding door het museum en de beoordeling van de resterende inzendingen kon geven.

In het museum waren de foto’s tentoongesteld van de winnaars van “Het Perfecte plaatje” en Foto’s van “Remembering Mandela dd. 5 december 2023, 10 jaar geleden.

Wij werden vanaf 15:15 uur ontvangen door Veronique met een kopje koffie of thee in afwachting van komst van de diverse leden (in totaal 19 leden waren in de gelegenheid om te komen).

Wij startte daarna direct en namen de koffie of thee mee naar de lezingzaal waar zij de inzendingen professioneel en uitgebreid besprak . De manier waarop zij de inzendingen onder de loep nam en de beelden soms op andere wijze liet zien werkte zeer inspirerend. In totaal werden er 8 inzendingen besproken. Enkele beelden van de bespreking:Hierna nam zij ons mee naar de tentoonstellingsruimte en gaf een toelichting op de beide exposities, hetgeen een extra dimensie toevoegde aan die foto’s .

Rond 17:30 uur had iedereen alles gezien en bedankte de voorzitter Veronique voor haar inspirerende uiteenzetting en beoordeling.

Een aantal leden gingen daarna naar de overkant van het museum waar ze een tafel hadden gereserveerd bij een eetgelegenheid om bij het genot van een drankje en een heerlijk etentje (op eigen kosten) nog eens even gezellig na te praten.

Verslag Frans Smit