Verslag clubavond 5 februari 2024

Zoominstructie

Van 19.15 u. tot 19.45 u. is er een zoominstructie over diafragma en sluitertijd voor belangstellenden. Er zijn 13 personen bij aanwezig.

Challenge-toelicting

Wim Vleeming geeft een korte toelichting en uitleg over de challenge die op 21 februari zal starten. De inzendingen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Elke week een foto inleveren .
  • de foto moet recent zijn .
  • hij moet ingeleverd worden in JPG/RAW formaat.
  • verbeteren mag altijd, bv. uitsnijden, verscherpen, belichting, omzetten naar zwart/wit.
  • Puntentelling tussen 1-10, een cijfer achter de komma mag.
  • Dhr. Johan Dekker, geen lid van de club, zal de onderwerpen kiezen.

Flitshuis

Daarna volgt een presentatie over het gebruik van de flitser door Johan Huizinga van het Flitshuis. Hij behandelt de volgende onderwerpen: Licht en omgevingslicht, flitsen, portret, diafragma, sluitertijd en scherptediepte.
Hij eindigt zijn presentatie met een opdracht die voor 15 maart ingeleverd moet zijn en die besproken wordt op 18 maart. Alle aanwezigen krijgen een kaart met daarop een afbeelding van het Flitshuis.

Verslag opgesteld door Marijke Volckerick