Verslag clubavond 18 maart 2024

Verslag van Rob Eldink

Aan de hand van diverse filmpjes werden fotografische technieken besproken. Kernthema’s waren: cameratechniek, M stand, compositie en krachtige compositie en fotografierecepten.

In de vertoning van de korte filmpjes werden diverse fotografische technieken belicht. De manual modus, waarbij de fotograaf volledige controle heeft over de instellingen, staat centraal. Dit in tegenstelling tot de halfautomaat, waarbij de camera bepaalde beslissingen overneemt.

De compositie is een cruciaal element in een foto; het bepaalt hoe de elementen binnen het kader georganiseerd zijn. De regel van derden en de gulden snede zijn richtlijnen die helpen bij het creëren van een evenwichtige compositie. Elementen langs de diagonaal of op een centrale positie kunnen een foto dynamiek of symmetrie geven.

Het perspectief speelt ook een belangrijke rol in veel foto’s. Een normaal perspectief komt overeen met wat we met het blote oog zien, terwijl een kikkerperspectief of vogelperspectief een ongebruikelijk standpunt inneemt, wat kan leiden tot een krachtiger beeld. Functionele leegte kan rust en ruimte in een foto brengen. Perspectiefcorrectie wordt gebruikt om vertekening te corrigeren.

Tot slot wordt het spelen met kader en lijnen getoond om de kijker door het beeld te leiden. De compositie kan zowel laag als hoog zijn, afhankelijk van de positie van de camera ten opzichte van het onderwerp.

Programma 2024

De programmacommissie denkt aan de volgende thema’s voor 2024:

Minifigs, natuurfotografie, portretfotografie, Anita – Architectuur fotografie, zomeropdracht, avond fotografie, compositie, avond fotografie in Amsterdam.

Het definitieve programma komt er aan. Het zal eind april bekend worden gemaakt.
De programmacommissie heeft ook al vooruit gekeken naar 2025 en denkt voor dit jaar aan 19 clubavonden. De data zullen per e-mail aan de leden worden toegestuurd. Voor 20 januari 2025 is al een presentatie van Camera NU vastgelegd.

Flitsfotografie door Johan Huizing (Het Flitshuis)

Johan gaf een interessant praatje over het werken met een camera met één losse flitser. Ter sprake kwamen:

  • Waarom flitsen?
  • Onderwerp goed belichten in een verder donkere omgeving
  • Scherp onderwerp met flits in een dynamische (bewogen) omgeving. De bewegingseffecten ontstaan door draaien van de camera, meetrekken en zoomen tijdens de opname.
  • Flitsen op het eerste en op het tweede gordijn. Snelheid meegeven.
  • Diagram Het flitshuis.

Ook besprak Johan de door leden ingezonden foto’s over het thema Licht en dynamiek en gaf punten voor verbetering bij diverse foto’s.