Verslag clubavond 23 januari 2023

Argentum clubavond

Datum: 23 januari 2023
Aanwezig: 15 leden en 1 gast, Debby
Verslag: Herman van Dennebroek

Bernadette opent de avond.

Op deze avond zou Anita Riemersma het thema “serie” bespreken, maar zij was verhinderd. Er wordt een alternatief programma aangeboden.

Mededelingen:

 • Voor de volgende avond 6 februari is het onderwerp Beeldtaal en gaat het vooral over Licht. In de update van info@… van 25 januari staat in een bijlage beschreven waar de gastspreker over gaat vertellen.
  Opdracht aan ons is 1 foto inleveren die “licht” als onderwerp heeft. De foto mag niet door de clubleden al eerder gezien zijn.

De opdracht Licht

Maak één foto met als onderwerp ‘Licht’ en geef deze een duidelijke titel.
Dat betekent dat het Licht het onderwerp is en dat al het andere in beeld daaraan ondergeschikt is. Hoe verbeeld jij wat ‘Licht’ voor jou betekent? Is dat bijvoorbeeld verblindend, magisch, confronterend, ontroerend? Kan jij jouw ervaring overbrengen?
Denk
daarbij na over de rol van alle beeldelementen, zoals kleurtemperatuur, contrastwerking, de plek, het moment van de dag etc. Matcht de ervaring die je oproept met jouw titel?

Inleveren via digitaal@fotoclubargentum.nl voor 3 februari.

 • Ma 30 januari om 16.00 uur opening fototentoonstelling in Jan Tabak. Indien er een foto van jou hangt, dan zo spoedig mogelijk een beschrijving van waar is het en je naam als maker/maakster
 • De enquête over de camera nu avond laat een positieve waardering zien. De aanwezige fotoclubs vonden het leuk en nuttig om samen iets te doen.

Presentatie Bart over fotobewerking met Photoshop Elements.

 • Bart werkt niet met RAW, alleen in JPG. Uitgangspunt: De instellingen in mijn fototoestel optimaal instellen zodat de foto niet met allerlei extra tools nabewerkt hoeft te worden.
  Bart werkt volgens het principe van KISS = Keep It Short & Simple.
 • Bart bespreekt zijn workflow van A tot Z in 6 stappen
 1. Idee
 2. Nadenken over de uitvoering
 3. Foto maken
 4. Bewerken d.m.v. een aantal handelingen, liefst zo weinig mogelijk.
  Een foto die niet goed is, gaat hij geen tijd aan besteden om met fotoprogramma de foto op te  knappen. Foto gaat naar prullenmand.
  Laatste handeling opslaan; klein formaat voor website, groot formaat voor afdruk.
 5. Publicatie
 6. Opruimen, waar laat je de niet gebruikte foto’s?

Maak back-ups; diverse back up methodes worden genoemd door Bart en de leden. Het gaat van kopie maken tot het gebruik van speciale BU programma’s.  Discipline bij BU uitvoering is belangrijk. Over de vraag “Hoe sorteer je de foto’s, laat Bart nog wat praktijk voorbeelden zien.

Wim V vertelt over Lightroom Classic (dat is niet de web applicatie)

Wim gebruikt Lightroom (hvoor de meeste bewerkingen), Bridge voor bestandsinrichting/naamgeving (vaak) en Photoshop (af en toe voor speciale handelingen).

 • Lightroom is modulair van opbouw en kent o.a. modules Bibliotheek, ontwikkelen en exporteren.
 • De bibliotheek (Catalog) is een heel  wezenlijk en belangrijk onderdeel. Je moet goed leren om te  gaan met de Catalog module om snel en makkelijk het bewerken van je foto’s in LR uit te voeren.
 • Bewerkingen in LR worden niet op de foto zelf uitgevoerd, maar alle bewerkingen van een foto worden apart opgeslagen in de Catalog in die file staat ook waar het originele bestand is opgeslagen.
 • Wim legt uit hoe hij zijn catalogus heeft ingericht, daarbij gebruikt hij Bridge om bestandsnamen te herbenoemen met een flink aantal verschillende gegevens zodat hij elke foto goed kan terug vinden, ook als hij het abonnement op Lightroom opzegt.
 • In LR kunnen ook groepen van foto’s samen hetzelfde trefwoord krijgen, zodat die groep weer oproepbaar is.
 • Wim laat diverse bewerking  mogelijkheden zien. Vanuit Bridge en vanuit LR kun je regelrecht Photoshop openen. Wel werd duidelijk dat een krachtige computer/laptop wel praktisch is omdat je met zware programma’s werkt en ook de bestanden in RAW formaat veel werkgeheugen vergen.

De excursiecommissie vertelt welke plannen ze hebben ontwikkeld.

 • Een Workshop over lightpainting, verzorgt door Anita Riemersma op woensdag avond of zaterdag morgen in de voorjaarsvakantie
 • Een vaartocht in het Naarder meer op een zondagmorgen speciaal voor fotografen van Argentum o.l.v. Martin. Tijdsduur ongeveer 4 a 5 uur.
 • Verder wordt er nog gedacht over een Wandeltocht in s Graveland en of een excursie voor architectuur fotografie.

Over de excursies zal je aparte e-mails ontvangen.

Over de challenges
Wim vertelt dat hij in het najaar wegens vakantie geruime tijd niet aanwezig zal zijn. Zowel in het voorjaar als in het najaar is er een challenge gepland. Wim vraagt of iemand mee wil organiseren bij de voorjaars challenge zodat die persoon het dan in het najaar kan regelen. Bart meldt zich aan.