Verslag clubavond 21 november 2022

Aanwezig: Ellen, Wim V., Ans, Yvonne, Fred, Bart, Hans, Rob, Anne, Mirjam, Mieke, Marijke, Carla, Bea, Evert, Wim W. Zwaantje, Herman, Martin, Ankie, Bernadet

Afwezig door vakantie en/of ziekte: Marianne, Frans, Helen, Ingrid.

Verslag is gemaakt door Bernadet

Mededelingen:

 • Het bestuur heeft een voorstel gedaan om de excursie commissie weer in ere te herstellen. Dat kan niet ook nog door de programmacommissie gedaan worden. We hebben mensen gevraagd of ze dit willen doen en hebben Ans en Bea bereid gevonden. Ellen sluit zich bij hen aan dus we hebben nu weer een excursiecommissie die voor het komende jaar activiteiten gaat bedenken.
 • Volgende bijeenkomst is op 12 december ipv 5 december.
  Ieder levert twee foto’s aan voor 9 december: een kikkerperspectief en een vogelperspectief. Niet dezelfde foto’s als je eerder in dit kader hebt aangeleverd. Aanleveren bij digitaal@fotoclubargentum.nl  via wetransfer. Let op naamgeving: Herbenoemen met je naam-thema 4-foto1 of foto 2 waarbij foto1 kikker- en foto2 vogelperspectief is.
  Cees Wouda gaat ze 12 december bespreken.
 • Foto’s expositie commissie, met de foto’s over de regio.
  Die lopen we even door. Het zijn 16 foto’s geworden. Opmerking dat de purperreiger overal kan voorkomen maar als je erop zoekt kom je bij de kolonie in het Naardermeer uit. Als plek is het niet herkenbaar maar het dier hoort hier wel. Het is een mooie expositie geworden en leuk dat de foto’s echt uit de hele regio komen en niet alleen Naarden.
 • 16 januari is de avond dat iemand van Camera Nu komt spreken. Camera Nu wilt graag meer mensen en we gaan hiervoor andere clubs uitnodigen, je mag bekenden meevragen, je buren, potentieel nieuwe leden, etc, We vragen een bijdrage aan de bezoekers en vooraanmelding, voor de leden van Argentum is het gratis. Wel ook graag vooraanmelden via de mail van info@fotoclubargentum.nl . We maken extra kosten voor de grotere zaal en voor koffie en thee, vandaar de bijdrage van 4,50 per bezoeker.

Challenge najaar ’22

 • Iedereen heeft zijn best gedaan. Toch zijn een paar opnames uit archief gehaald terwijl de afspraak was actuele foto, volgende keer worden die echt afgekeurd.
 • Met alle punten is het uiteindelijk goed gekomen. Volgende keer een middenmoot tussen 3 en 10 punten. Sommigen gaven 10 punten, anderen 10×1. Dat kost meer tijd dus daar gaat de programmacommissie over nadenken. Naamgeving is ook een dingetje wat heel moeilijk is.
 • Als er iemand iets wil zeggen op de foto of een ander er iets over wilt zeggen dan mag dat.

Thema “Vakantie”

Bij dit thema hoefden de foto’s niet actueel te zijn, kon teruggegrepen worden op de afgelopen vakantie. Tijdens het bekijken was er discussie over vakantiegevoel, waar ben je op vakantie, dat mag natuurlijk overal zijn, in je eigen tuin, elders. Dat wat jij associeert met vakantie. Maar wat is het criterium, wat geeft je vakantiegevoel. Het gaat erom wat het thema is en wat ieder daar bijvoegt. Wat zegt een buitenstaander van een dergelijke foto. Herkent hij/zij het thema.

De winnaars bij het thema “Vakantie” 

 

Ankie, een foto bij Cap Gris-nez in Frankrijk, in vogelperspectief neerkijkend op het wad (met een score van 44 punten)

 

 

Evert, op het strand van Curacao (met een score van 27 punten)

 

 

 

Ans, relaxen op de Loosdrechtse plassen (met een score van 21 punten)

 

 

 

 

Herman, relaxend met het gezin (met een score van 20 punten)

 

 

 

 

Yvonne, dromerige beelden in Canada (met een score van 15 punten)

 

 

 

 

Thema “Toen en nu”

Er zitten binnen dit thema hele leuke situaties bij. Bij sommige wordt er nog even over doorgepraat. Waarom vanuit een andere hoek de tweede foto, hoe is de foto tot stand gekomen, de watertoren die Evert ook wilde fotograferen van boven maar niet goed genoeg vond, dan maar de trein… het bejaardentehuis dat was vroeger zo, wat een tijdsbeeld ook.
De scores lagen dicht bij elkaar, bij dit thema!

De winnaars bij dit thema zijn:

 

 

 

Martin, beelden van de brug over de A1, toen en nu (score: 29 punten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert, met de treinfoto’s op Bussum Zuid (score van 28 punten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadet, Safari vroeger en nu, met een score van 22 punten

 

 

 

 

 

 

 

Thema “Straatfotografie”

Ondanks dat een aantal al geoefend hadden vonden de meesten dit toch weer een uitdaging. Een aantal zijn naar Amsterdam gegaan waar er meer dan voldoende te fotograferen was en mensen leuke dingen meegemaakt hadden. De politieagente van Evert is bewust zonder hoofd, dit was een tassencontrole.

De winnaars bij dit thema zijn:

 

Evert, met een foto van een tassencontrole. Hier is bewust het gezicht van de politie-agente weggelaten. Score: 39 punten.

 

 

 

 

Martin, op een punt in Amsterdam waar veel tegelijk gebeurde. Score: 36 punten.

 

 

 

 

 

 

Anne, met de opname bij de geldmaat.
Score: 18 punten

 

 

Tenslotte waren er nog drie foto’s die allemaal op een score van 16 punten kwamen:


 

 

Marianne, dames wandelend in Naarden

 

 

 

 

 

 

Mirjam, met een foto in de woestijn

 

 

 

 

 

 

 

Zwaantje, met het kaas etende kind bij Space expo

 

 

 

 

Thema “Less is more”

Wel een spannende opdracht en niet makkelijk. Wat is dan teveel, wat is beter. Misschien zou het helpen om titels te gaan geven aan de foto’s. Nu we wisten dat Wim een mastermind plaatje had gefotografeerd, zagen we beter wat het was en werd het beter begrepen. Volgende keer misschien een titel meegeven zou een opdracht kunnen worden.
De winnaars bij dit thema: 

 

 

Evert, met een foto van de dode vlieg. Score: 29 punten.
 

 

 

Zwaantje, één spruitje op het bord. Score: 23 punten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne, met de foto van de tandenborstels. Score: 22 punten.

 

 

 

 

 

 

 

Hans, met de foto van de gespiegelde rietstengel. Score 17 punten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans, met de foto van het veertje. Score: 16 punten.

 

 

 

Ankie, met de foto  van strand en wind. Score: eveneens 16 punten.

 

 

 

 

Thema 5: “Emotie”

Hier staan veel mensen op de foto’s. De foto’s zijn met toestemming van volwassenen gebruikt, zeker de foto’s van de kinderen.

De winnaars bij dit thema:

 

 

Anne, met deze foto van Fred en de portretten van zijn ouders.
Score: 33 punten.

 

 

 

 

Ellen, met de foto van opa en kleindochter. Score: 28 punten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart, die zichzelf op de foto zette. Score:22 punten.

 

 

 

 

 

Evert, die voetballers wilde maar uiteindelijk voor hockey koos. Score: 22 punten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans, met een foto van zijn ontevreden kleindochter. Score: 19 punten.

 

 

 

Wie is de winnaar van vanavond?

Mooi om te zien is dat iedereen die heeft meegedaan ook punten heeft gescoord. Maar er zijn drie mensen die duidelijk de meeste waardering hebben gekregen:

 1. Evert (150 punten)
 2. Martin (107 punten)
 3. Ankie (85 punten)

Tot slot:
Wim vond het leuk om te doen, maar het was veel werk. Ook doordat dingen misgingen, de telling niet goed doorkwam, de naamgeving niet klopte, etc.
Wim wordt enorm hartelijk bedankt voor zijn inzet. Leuk dat er zoveel leden aan mee hebben gedaan en dat er goed gefotografeerd is. De kwaliteit was hoog. Dat zie je ook wel aan de punten,

Een volgende keer kunnen we aandacht geven aan wat nu een goede foto is, een betekenisvolle foto. Een idee kan zijn om iemand uit te nodigen die een lezing kan geven over beeldtaal, wat triggert je, wat maakt dat het een goede foto is.