Clubavond 10 oktober 2022

Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst:

  • Mededelingen
  • Uitleg over Challenge2
  • het onderwerp “scherptediepte”
  • het onderwerp “kikker perspectief”
  • bespreking foto’s kikkerperspectief en vogel perspectief

Marianne opent de avond met de volgende mededelingen:

  • Fotofestival: Het onderwerp moet nog definitief worden vastgesteld. Het bestuur dacht aan het onderwerp “natuur”. Na enige discussie is het onderwerp definitief vastgesteld op “De natuur”
  • De expositie in het hotel te Naarden blijft nog hangen tot 1 december. Er komt vanaf 1 december een vervolg met als thema:” eigen regio”.

Mirjam geeft aan de hand van een presentatie uitleg over Challenge 2. De 1e opdracht is: “Vakantie”. De foto hoeft dus niet in deze week gemaakt te zijn maar wel dit jaar.

Martin geeft een uitleg over “scherptediepte” aan de hand van een presentatie.  Vervolgens kwam Mirjam aan bod met uitleg over kikker- en vogelperspectief.

Beide presentaties zijn te vinden op de website onder het kopje “leden”.

Hierna volgde de foto bespreking. De leden konden 2 foto’s inleveren, eentje met kikkerperspectief en eentje met vogelperspectief. Ieder die had ingeleverd vertelde kort iets over zijn/haar foto.

Enkele voorbeelden vanuit het kikkerperspectief:

van Frans:

van Hans:

van Ans:

Enkele voorbeelden vanuit vogelperspectief:

van Evert:

van Ellen:

van Martin

 

Het was weer een gezellige avond die om 21.45 uur eindigde.