Verslag Argentum Zoom Plaat op de plank 3-1-2022

Verslag fotoavond FC Argentum van maandag 3 januari 2022

  • De fotoavond vond in verband met de Corona lockdown plaats als Zoom meeting
  • Gesproken werd over de huisvestingsproblemen die de club momenteel ervaart. Het oude onderkomen dat gehuurd werd van De Schakel is niet meer beschikbaar. Het gebouw wordt afgebroken.
  • De vereniging wordt in principe doorverwezen naar het nieuwe multifunctioneel centrum De Plataan. Dit blijkt echter een stuk duurder dan De Schakel, en De Plataan heeft problemen met het organiseren van haar BHV organisatie. Een BHV’er moet aanwezig zijn om bij incidenten als brand of ongeval de allereerste hulp te verlenen. Besloten wordt dat Herman een brief voor de club zal opstellen aan De Plataan over deze knelpunten.
  • Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld: voorzitter is Bernadet; vice voorzitter is Mirjam; secretaris blijft Marianne; penningmeester is Frans. Bernadet zit deze meeting voor.
  • De hoogte van de contributie voor 2022 zal mede afhankelijk zijn van de huur die voor nieuwe huisvesting zal moeten worden betaald.
  • Vanwege het toch wel hoge verloop van leden in 2021 zal René een PR plan maken met als doel de werving van nieuwe leden. Daarin zullen sociale media als Facebook en Instagram gebruikt gaan worden. Leden van de club kunnen zelf foto’s posten. Daarnaast zullen de portfolio’s van leden op de website van FC Argentum worden geactualiseerd.
  • Bij de volgende fotoclubbijeenkomst zal fotobespreker Cees Wouda de ingezonden foto’s van het thema Lijnenspel bespreken.
  • De meeting staat verder in het teken van de bespreking van de ingezonden (niet thema gebonden) foto’s van leden, door de deelnemers aan deze meeting.
  • Er waren levendige en opbouwende en leerzame reacties op de diverse foto’s. Hopelijk kunnen de inzenders deze gebruiken voor hun toekomstige foto’s. Met dank aan de inzenders Anne, Frans, Bernadet, Ankie, Herman, Ans, Marjan, Mirjam, René, Wim en Wim, en Zwaantje.
  • Alle foto’s zijn aan de leden toegezonden via WeTransfer.