Verslag Zoom-sessie Argentum 6 april 2021

Verslag Zoom-sessie Plaat op de plank 6 april 2021

Klokslag 20:00 uur begon de avond met de voornaamste mededeling van de voorzitter dat Argentum dit jaar ondanks de gewijzigde datum niet aan het Fotofestival zal deelnemen. Voornaamste struikelblok is de eis van de organisator dat er gedurende de openingstijden permanent iemand van de club aanwezig dient te zijn die toeziet op de handhaving van de Coronamaatregelen. Verder moet er een vergunning worden aangevraagd à raison van ca. €75,- €90.-voor een bepaalde datum wat voor een kleine club als de onze ook een te hoge belasting is.
En dan de hoofdact van deze avond: Plaat op de plank. Afgesproken werd in drie groepjes van vier man te werken, maar om Zoom de groepsvorming goed uit te laten voeren moest het systeem na een eerste mislukte poging worden reset maar poging twee was wel succesvol. Voor de pauze bespreken/becommentariëren van “foto 1” door de diverse groepen leverde een bonte verzameling reacties op: foto’s variërend van winterse taferelen tot landschappen en wat er verder tussen zat.
Na een pauze van 15 minuten ging het om 21:00 uur verder met “foto 2”. Qua foto’s gelijk aan het voorgaande. Tussen de leden waren er meerdere die het doel van de avond benutten met vragen hoe de kwaliteit van hun foto verbeterd zou kunnen worden waar het kleur, scherpte of compositie betreft en de vragen en antwoorden die gegeven werden aantoonde dat de nodige kennis van de fototechniek nog niet bij alle leden even diep is verankerd. Daar moeten we nog maar eens een avondje aan besteden dunkt me.
Al met al een plezierige en leerzame avond die om 21:45 uur werd afgesloten nadat alle foto’s de revue waren gepasseerd.

Fred