Verslag clubavond 19 april 2021

Welkom voor Bart. Er zijn geen mededelingen.
Sylvia gaf een korte toelichting op de werkwijze van deze bijeenkomst.
De opdracht voor de bijeenkomst ‘vervreemding van een voorwerp’ was:

Kies 3 gebruiksvoorwerpen in of om het huis. Maak van alle drie een creatieve, artistieke of macro-foto, zodanig dat je het voorwerp niet direct herkent. Let op een mooie belichting, compositie, scherpte en mooie achtergrond.

In totaal hebben 12 leden 36 foto’s ingeleverd en, omdat Marianne ziek was, zijn 33 foto’s besproken. Is het gelukt de voorwerpen zo te fotograferen dat de kijker op het verkeerde been is gezet?

De ingelogden werden m.b.v. Zoom ingedeeld in 3 groepjes; groep 1 ging aan de slag met alle foto’s 1; groep 2 met alle foto’s 2 en groep 3 met alle foto’s 3. Eerst individueel en daarna met de groep. Welk gebruiksvoorwerp herken je/herkennen jullie in de foto? Dit was geen gemakkelijke opgave. Zo werden bijvoorbeeld de boekensteunen, de weegschaal, het koffieblik, het theezeefje, de waterpomptang, de eiersnijder, de tuinsproeier, het champignonbakje lang niet altijd herkend. Soms werd men ook op het verkeerde been gezet omdat sommigen het begrip gebruiksvoorwerp erg ruim hadden geïnterpreteerd.

Deze sessie werd 3 maal uitgevoerd in 3 verschillend samengestelde groepen.
Vervolgens werd plenair door degenen die de foto’s gemaakt hadden een toelichting gegeven op zijn/haar foto’s. Reacties liepen uiteen van ja, natuurlijk tot oh, nu zie ik het pas. Tot slot werd de vraag gesteld: hoeveel foto’s heb je juist geïnterpreteerd? De scores liepen uiteen van 7 tot 14. Bernadette en Herman hadden beiden een score van 14 en krijgen een doos bonbons. En Frans en Wim krijgen ook een doos bonbons, omdat de foto met het koffieapparaat van Frans en de foto met de gashaard van Wim door niemand herkend was.

Aan het eind van de avond werd er nog vooruitgeblikt op de volgende bijeenkomst van 3 mei. Het thema hiervoor is ‘ondersteboven’. Het lijkt een ‘lastig’ thema. Mirjam lichtte nog toe dat je het thema zowel letterlijk als figuurlijk kunt opvatten. Nono heeft het thema destijds ingebracht. Mogelijk kan Nono nog het een en ander toelichten.

En toen was het 22.40 uur! Het was een leuke en leerzame avond. Volgens het aangepaste programma van februari 2021 was op deze avond ‘we gaan naar buiten’ gepland. Vanwege Corona kon dit doorgaan. Deze avond was echter een geslaagd alternatief!

Mariette