Programma 2023

Programma najaar 2023 (en planningsaanzet ’24)

Alle avonden beginnen om 19.45 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. Er is een rooster bekend wie moet helpen klaarzetten, opruimen en verslag maken.

04 september 2023                                             Locatie De Zeemeeuw, Muiderberg

Een extra avond met de camera op stap, start van het nieuwe seizoen. We ontmoeten elkaar in De Zeemeeuw in Muiderberg om 18 uur. Je kan er (op eigen kosten) een hapje eten of iets drinken, langs de waterkant lopen, over de dijk lopen, gezellig bijpraten. Camera mee dus. Er wordt een tafel gereserveerd voor de club in de Zeemeeuw.

11 september 2023                                             Locatie De Uitwijk, Bussum
Vanavond gaan we aan de slag met de verwachtingen en ideeën, die je had over de zomeropdracht. Ben je eraan toe gekomen? Wat is er uit gekomen? Waar wil je met anderen verder over praten? Iedereen laat zien (digitaal of in afgedrukte versie) wat de stand in de mand is met de zomeropdracht over story telling.

25 september 2023                                             Locatie De Uitwijk, Bussum
Vanavond staat het thema abstracte fotografie centraal. Anita geeft een inleiding en beoordeelt de door ons ingeleverde foto’s. 2 Foto’s per persoon

2 oktober 2023                                                  Locatie De Uitwijk, Bussum
Vanavond bespreken we de volgende Challenge. De eerste opdracht wordt gegeven. De bespreking van de challenge is op 20 november. Bart en Wim maken de opdrachten. Is er iemand die Bart wilt assisteren deze Challenge?

We gaan verder met de story telling, waar we op 11 september gebleven zijn. De story van de leden, die nog niet besproken zijn, worden dan besproken, en eventuele wijzigingen en aanpassingen van leden, die om feedback hadden gevraagd.

Herman neemt ons mee in de geheimen van de stenenfotografie, de macro en
micro fotografie. Dit onderwerp is vandaag nog onder voorbehoud.

4 oktober 2023                                                     Locatie bij je thuis
Officiële start van de 4e Challenge

16 oktober 2023                                                  Locatie De Uitwijk, Bussum
Bespreken van de Rode draad 2023 – 2.
Naar aanleiding van de avond met het thema ‘abstracte fotografie’ de opdracht
om nogmaals twee abstracte foto’s in te leveren. Deze gaan we na de rode
draad bespreken

06 november 2023                                              Locatie De Uitwijk, Bussum
Thema avond over Nachtfotografie; Licht in het Donker. Neem je camera mee; we gaan buiten oefenen en als het regent in de gang (doen we het licht uit). Nadere informatie volgt.

20 november 2023                                               Locatie De Uitwijk, Bussum
De uitslag van de 4e Challenge. Altijd een feestje!

4 december 2023                                                 Locatie De Uitwijk, Bussum
Gepland staat een avond met een spreker over story telling. De programma
commissie is hier nog mee bezig. Afhankelijk van de prijs van de inleider wordt
het een “grote’ avond met meerdere clubs – of met alleen Argentum. Nader
bericht volgt.

18 december 2023                                               Locatie De Uitwijk, Bussum
Deze avond sluiten we het jaar in Kerstsfeer af. Nadere informatie over het programma volgt. De onderwerpen staan nu aangegeven.

 Excursies en exposities zijn in het programma niet meegenomen.

De programmacommissie

Mirjam Ankie Wim en Evert

 

Programma 2023 (aangepast)

9 januari 2023
Deze avond starten we het nieuwe jaar met een toast op 2023, een mooi
fotografie jaar en een gezellig club jaar.
Iedereen neemt een voor jou bijzondere foto mee, die nog nooit getoond is
tijdens de club bijeenkomsten, uitgeprint op A4 formaat door de fotograaf
op fotopapier en een printer die goede afdrukken geeft. We hangen de
foto’s op en bespreken ze.

Denk daarbij aan de volgende dingen:

 • waarom is dit voor jou een bijzondere foto  (bv de mooiste foto, die je
  hebt gemaakt)
 • wat is het verhaal bij de foto
 • wat wil je laten zien met de foto?

Na de pauze praten we aan de hand van stellingen, gemaakt door het
bestuur, over de toekomst van Argentum in kleine groepjes. Dit helpt om
de ALV voor te bereiden en tijdens die bijeenkomst beslissingen te nemen.

16 januari 2023
Een extra avond verzorgd door en samen met Camera Nu.
Er kunnen maximaal 50 mensen aan deelnemen. Ook niet leden van Argentum zijn
welkom tegen een betaling van € 4,50 pp voor koffie en thee. Leden betalen
deze avond € 1,- voor koffie en thee.
Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Er wordt aan clubleden gevraagd te helpen met het klaar zetten en
opruimen van de zaal. Wie wil helpen?

23 januari 2023
Deze avond is gewijd aan het bewerken van foto’s. Wim en Bart hebben dit voorbereid en bespreken het bewerken van foto’s met Photoshop Elements (Bart) en Lightroom Classic (Wim V.)

Verder zijn de challenges voor dit jaar besproken en doet de excursiecommissie verslag.

6 februari 2023
Thema is wat is een sterke foto?
Deze avond staat het beeld centraal en wordt verondersteld dat de techniek bekend is. Vooraf wordt een opdracht gegeven om een foto te maken door Ariane James (Fotoakademie Amsterdam). Thema van de foto is L ICHT. In de brede zin van het woord!

20 februari 2023
Deze avond gaan we verder met het onderwerp ‘serie’; een serie van
minimaal 3 en maximaal 5 foto’s, gemaakt in 2022 of 2023. We hebben hier
toen verschillende keren aandacht aan besteed o.a. tijdens een avond met
Hape Smele. Kijk voor de tips op de website!
De nieuwe coach zal deze eerste avond na een korte inleiding vooraf
ingeleverde series bespreken.

6 maart 2023
Algemene Leden Vergadering
Deze avond wordt over de ledenzaken gesproken, het jaarverslag, kas
controle enz. en over de wensen en visies van leden over de toekomst van
Argentum.
De informatie over CHALLENGE 3 wordt gegeven. De 3e Challenge start op
8 maart a.s. met de eerste opdracht, die je via e-mail en/of WhatsApp
ontvangt.
Als er tijd over is, bespreken van de Rode Draad met aansluitend een borrel.

Start van challenge III op 8 maart 2023
Deze week starten we met Challenge lll: de instructie voor de nieuwe
challenge is op 6 maart besproken. 8 Maart is geen clubavond – maar de
datum waarop je de eerste opdracht ontvangt.

20 maart 2023
Langzame fotografie, wat is dat? Hoe doe je dat?
Er gaat in koppels een passende foto gemaakt worden in een decor. Waarbij eerst een plan gemaakt moet worden, wat uitgewerkt kan worden. Foto’s kunnen op een ander tijdstip gemaakt worden. Ankie en Wim bereiden het voor.

3 april 2023
Deze avond bespreekt de coach het onderwerp “Beweging en Snelheid”.
Sportfotografie is een goed voorbeeld, voetbal, race auto’s. Iedereen levert digitaal 2 foto’s in, die deze avond besproken worden.

17 april 2023
Uitslag van challenge lll en bespreken van de foto’s van het thema “Langzame Fotografie”

8 mei 2023
Maak een foto bij een gedicht dat je zelf kiest
Kies een gedicht, dat je zelf leuk – mooi – inspirerend – passend vindt en maak n.a.v. dit gedicht maximaal 2 sterke foto’s.

15 mei 2023
Hoe bespreek je een foto? Waar let je op? Hoe geef je positieve feedback?
Naar aanleiding van het thema van 3 april maakt iedereen nogmaals 2 foto’s
over het thema snelheid en beweging. Deze worden uitgeprint op A4
formaat meegenomen, opgeplakt en in kleine groepjes besproken. Noem in
de bespreking een positief punt en een leerpunt. Er volgt nog een nadere
instructie over het beoordelen van foto’s.

5 juni 2023
Al weer de laatste avond voor de zomervakantie, misschien kunnen we
iets leuks doen met elkaar? Een uitstapje ergens heen?

En verder….
In mei 2023 volgt het programma voor de herfst 2023 van de programma
commissie.

Excursie commissie
Er is een excursie commissie benoemd, die 2 excursies zal organiseren in 2023.
De leden zijn Bea, Ans, Martin en Ellen. Zij kunnen extra fotografie avonden organiseren op locatie. 

Vanuit de programma commissie zijn suggesties:

 • een workshop light painting en fotograferen in het donker, in de
  winter (januari – februari of na oktober)
  (kosten voor de deelnemers, niet voor Argentum)
 • naar een vogelhut (kosten voor deelnemers)
 • vroege vogels (of late vogels) rondvaart in het voorjaar op
  Naardermeer of wandeling op ’s Graveland
 • op locatie gaan fotograferen (bijv. kerstverlichting, Light Festival,
  rondje Vesting, paddenstoelen in de herfst, de hei in augustus)
 • extra avonden in de zomer of in het jaar om samen in een klein
  groepje te gaan fotograferen.

Expositie
Er is in Jan Tabak een expositie met het thema “De Regio”. Deze expositie is
vrij toegankelijk in de hal van Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg Naarden.
De expositie is tot eind mei 2023 te bekijken.

Op vakantie?
Vorig jaar is gesproken met een aantal leden om ergens een weekje/ weekend/ midweek heen te gaan met elkaar en te gaan fotograferen. Het was te laat in het jaar besloten, daardoor kon niet meer iedereen.
Toen is afgesproken om dit in het begin van het jaar met elkaar te bespreken, bij voorkeur in januari.
Vandaar; is deze wens er ook dit jaar? Zo ja, waarheen – wanneer – wie willen mee enzovoort. Graag in januari bespreken met elkaar.

Mirjam, Wim en Ankie