Argentum clubavond op 7 maart 2022 in de Uit-Wijk

Kort verslag van Argentum clubavond op 7 maart 2022 in de Uit-Wijk

Knipoog naar het licht

Deze titel droeg de uiteenzetting door Date van Utteren op maandagavond waarin hij als intro uiteenzette wat zijn motieven zijn om zich met fotografie bezig te houden als fotograaf die cursussen geeft en auteur die fotoboeken schrijft. Fotografie ‘an sich’ interesseert hem totaal niet, maar gebruikt hij als medium om mensen te portretteren, dáár ligt zijn hart.

Date ontpopte zich als enthousiaste verteller die ons via de beamer deelgenoot maakte van zijn hobby.

Met deze bekentenis opende hij een hoogst interessante avond die startte met de constatering dat fotografie ‘schrijven met licht’ is. Dat licht de belangrijkste component is en zich in velerlei vormen manifesteert, bleek in de loop van de avond meer dan duidelijk toen ons werd gevraagd welke soorten er dan wel  niet zijn. Er volgde een waterval van voorbeelden waarvan hieronder een paar:

– Daglicht, ook wel bestaand licht genoemd
– Kunstlicht
– Gemengd licht
– Toegevoegd licht (flitslicht, reflectieschermen),
die alle ook nog in vele variaties kunnen voorkomen, zoals
– Bewust over- en onderbelichten
– High key en low key
– Zacht en hard licht
– Plaats van de bestaande lichtbron (frontaal, strijklicht, indirect licht etc.)
– Kleur en intensiteit van het licht (het gouden en het blauwe uurtje, mist)

Wij werden uitgenodigd thuis te experimenteren en de verschillen te beoordelen op je scherm.
Met een korte pauze halverwege de avond werd Date na afloop met een hartelijk applaus bedankt voor zijn leerzame bijdrage aan onze hobby.

Fred