Verslag Zoom bijeenkomst Argentum 15-2-2021

Notulen Fotoclub 15 feb 2021

Bespreking van foto’s thema Kijk omhoog met Cees Wouda.

Sylvia opent de vergadering, er zijn geen mededelingen.

Cees bespreekt de foto’s.
Hij begint met aan te geven dat hij de foto’s graag op tijd ontvangt. Nu heeft hij de foto’s nog meegenomen maar volgende keer doet hij dat niet meer.
Het thema is op verschillende manieren te interpreteren, beide interpretaties komen voor.
Het onderwerp van de foto kijkt omhoog of de fotograaf kijkt omhoog. Beide interpretaties heeft hij gezien en beoordeelt maar hij heeft ook aan wanneer een foto volgens hem niet tot het thema behoort en waarom dan niet.
Hierin is hij wel kritisch. Als er twijfel over is voldoet de foto niet aan het thema.
Foto’s die op gelijke hoogte lijken genomen te zijn voldoen niet geheel aan de opdracht. Soms is het kijken omhoog ook kijken naar voren, dat voldoet dan niet helemaal aan de opdracht.
Hij wijst hoe je dat kan zien: als een foto van onder is genomen zie je bepaalde delen niet of vallen weg bv, de lichtval is anders.
Opmerkingen: hij kijkt naar foto’s met de vraag:
• wat voegt het toe.
• Waarom is dit een bijzonder beeld?
• Waardoor onderscheidt de foto van de boom zich met andere foto’s van bomen ?
• Waarom is het speciaal?
• Een boom zonder takken is dan onderscheidend tussen de andere bomen met takken    bv., een mooie lucht zegt iets. Maar gewoon blaadjes aan de bomen (omhoog       gekeken) is niet erg bijzonder.
• Heeft iets een betekenis voor de maker, waarom heb je deze foto gekozen. Soms zijn    foto’s voor de maker van persoonlijke waarde zoals een kleinkind, maar dat hoort er     niet helemaal bij.

Al kijkende naar alle foto’s komen de verschillende vragen aan bod.
• Het weglaten van een lelijk randje of stukje van het beeld,
• waarom staat dit gebouw erop, kon dat stukje er niet af?
• De ene toren is mooier als de andere toren, de molen met lucht is spannender.
• Soms zijn de foto’s mooi en goed heeft hij weinig op te merken.
• Foto’s op de kermis zijn genomen uit het reuzenrad.
• De lijnen van de parasol trekken je helemaal mee naar binnen toe, dat is mooi.
• vind je de maan mooi, voegt het iets toe
• allemaal zaken die voorbij komen en die ons met een andere blik naar de foto’s laat     kijken.
• Waar is de foto gemaakt,
• hij wijst op de hoek waarin de foto genomen is,
• de mooie en spannende manier van belichten van de foto,
• de keuze om iets in kleur of zwart/wit te doen,
• het spelen met reflecties bij ‘n raam,
• het roteren van de foto waardoor je een ander beeld krijgt,
• de man die aan het klussen is bij de trap is niet zo bijzonder, maar de foto van de trap    is heel mooi door het licht en de draai die je ziet.
• Hoe heb je dat effect met de bomen gedaan wordt toegelicht.
• de keuze om een gebouw scheef in beeld te brengen,
• een foto iets meer of minder uitsnijden, wat doet dat met het beeld,
• een mooie vogel, of een meisje wat mooi omhoog kijkt.
• Soms ziet hij bepaalde randjes langs de foto’s (ben vergeten hoe dat heet) , dat zie je     aan de kleuren. Bv. bij de abseilers langs de toren.
• Een schilderij fotograferen, ook al kijken ze omhoog op het schilderij, vond hij niet     geheel de opdracht, tenzij je er mensen bij op de foto zette die omhoog kijken naar het   schilderij.
• Zoals de mensen die allemaal omhoog kijken naar de kersenbomen. Dan voeg je iets    toe aan de foto, dat vertelt iets.
• Mooie dieren komen er voorbij, een vosje, meerdere vogels, een zeerob, een     zeemeeuw en kraai.
• Soms is de uitsnede van een foto minder treffend dan de foto omdat het beeld ook   richting geeft aan de foto. De kraai niet uitgesneden bv. is mooier dan de uitsnede     omdat er ruimte overblijft, je blik wordt meegetrokken.
• Let er wel op dat de foto helemaal scherp is.
• Het is soms jammer dat iets net 1 cm uit het lood staat , let daarop. Soms is dat   gezien door de maker en geprobeerd maar lukte het gewoon niet.

Bij veel foto’s hebben we over de vragen gepraat met elkaar en werd er gediscussieerd met Cees. Fijn dat er ook heen en weer gepraat werd, daar stelt Cees ook prijs op.

We eindigen de avond om 22.00 uur met een top 8 van Cees
Zie hiervoor de bijgevoegde foto’s.

Bernadet van der Heijden