Verslag 2020-04-20: Het organiseren van de digitale ALV 2020.

Het organiseren van de digitale ALV 2020.

Dit jaar worden we door het Covid19 virus gedwongen om de ALV digitaal te houden. We hebben overwogen dit via Zoom of TEAMS te doen maar het lastige is, is dat je echt om de beurt moet praten. Met 31 mensen gaat dat lastig en bovendien heeft niet iedereen een dergelijk programma geïnstalleerd. Ook is het fijn als je op je gemak kunt nadenken over de vragen die wij als bestuur gesteld hebben. Voor het bestuur is het veel werk geweest maar wij vinden het erg belangrijk om de meningen en ideeën van de leden te lezen en er wat mee te doen.
Wij hebben zoals gebruikelijk 2 weken van te voren de benodigde documenten, zoals notulen, jaarverslag, financieel overzicht 2019, begroting 2020 toegestuurd en verzocht om hier op te reageren.
De reacties van de leden hebben wij besproken via onze bestuursvergadering die we wel via TEAMS gehouden hebben. Vervolgens hebben we achter alle agendapunten ons verhaal gedaan en de antwoorden aan de leden vermeld. Dit was voor Sylvia het meeste werk.
Ook met de behandeling van de agenda zijn er weer diverse vragen aan de leden gesteld. Als de leden geantwoord hebben nemen we dat door in een bestuursvergadering met onze 2 nieuwe bestuursleden. Weer video vergaderen met TEAMS.
De verkiezing van de nieuwe bestuursleden en commissie leden is ook via mail gedaan. Dat ging er goed, het merendeel van de leden reageerde snel.
Als alles afgerond is hopen we in september elkaar weer levensecht en in goede gezondheid te zien op een “normale” clubavond.

Marianne Jooren, secretaris.