Verslag Zoom-sessie Argentum 6 april 2021

Verslag Zoom-sessie Plaat op de plank 6 april 2021

Klokslag 20:00 uur begon de avond met de voornaamste mededeling van de voorzitter dat Argentum dit jaar ondanks de gewijzigde datum niet aan het Fotofestival zal deelnemen. Voornaamste struikelblok is de eis van de organisator dat er gedurende de openingstijden permanent iemand van de club aanwezig dient te zijn die toeziet op de handhaving van de Coronamaatregelen. Verder moet er een vergunning worden aangevraagd à raison van ca. €75,- €90.-voor een bepaalde datum wat voor een kleine club als de onze ook een te hoge belasting is.
En dan de hoofdact van deze avond: Plaat op de plank. Afgesproken werd in drie groepjes van vier man te werken, maar om Zoom de groepsvorming goed uit te laten voeren moest het systeem na een eerste mislukte poging worden reset maar poging twee was wel succesvol. Voor de pauze bespreken/becommentariëren van “foto 1” door de diverse groepen leverde een bonte verzameling reacties op: foto’s variërend van winterse taferelen tot landschappen en wat er verder tussen zat.
Na een pauze van 15 minuten ging het om 21:00 uur verder met “foto 2”. Qua foto’s gelijk aan het voorgaande. Tussen de leden waren er meerdere die het doel van de avond benutten met vragen hoe de kwaliteit van hun foto verbeterd zou kunnen worden waar het kleur, scherpte of compositie betreft en de vragen en antwoorden die gegeven werden aantoonde dat de nodige kennis van de fototechniek nog niet bij alle leden even diep is verankerd. Daar moeten we nog maar eens een avondje aan besteden dunkt me.
Al met al een plezierige en leerzame avond die om 21:45 uur werd afgesloten nadat alle foto’s de revue waren gepasseerd.

Fred

Verslag 15 maart 2021 Algemene Leden Vergadering via Zoom

15 maart 2021 Algemene Leden Vergadering via Zoom
Ook dit jaar kunnen we vanwege de Corona nog niet bij elkaar komen om de jaarlijkse ALV te houden. Om toch een aantal belangrijke zaken te bespreken met de leden besluiten we om de ledenvergadering via Zoom te houden. Er zijn toch flink wat leden die bekend zijn met Zoom. Er zijn 18 van de 27 leden ingelogd. Voldoende om de vergadering door te kunnen laten gaan.
De belangrijkste beslissingen die genomen zijn, zijn achteraf gemaild naar de leden die niet ingelogd waren. Zo is iedereen op de hoogte van de veranderingen.
Normaal gesproken volgt er na de ledenvergadering een borrel zodat we gezellig bij kunnen kletsen. Nou dat gaat helaas niet via Zoom. Dat is zeker een groot gemis. Maar we hebben goede hoop dat we in september weer eens op een normale manier bij elkaar kunnen komen en we iedereen weer in levend lijve kunnen spreken.

Verslag clubavond 1 maart 2021

Verslag clubavond 1 maart 2021.

Uitleg en bespreking series door Cees Wouda

Mededelingen:

15 maart ledenvergadering. Informatie wordt nog toegestuurd.

Deze keer weer een zoomavond. Voor de pauze gaat Cees wat vertellen over series en series laten zien van anderen en van hem zelf met commentaar daarbij Het aantal foto’s van de serie moet een duidelijke samenhang hebben. Het beeld is dan belangrijk en kan zonder tekst. Iedere foto moet een bijdrage leveren aan het geheel. Advies: Laat er een weg en kijk of het afbreuk doet. Kan deze foto makkelijk weg dan kan je eventueel een andere foto kiezen. Cees had verschillende series opgezocht om te laten zien en daar commentaar bij te geven. Hier een paar voorbeelden.

Foto’s van August Sander.

Zeer beroemd fotograaf. Zijn beelden zijn altijd sterk geposeerd. De Foto’s van mensen uit de 20e eeuw leggen een historie vast.

Serie van Cees Wouda over een maskermaker.


Deze serie gaat over maskermaker Frans Krom. Hij maakt maskers voor voorstellingen. Cees streeft er naar dat de mensen gewoon hun werk doen en hem vergeten. Dat gaat meestal goed. De foto’s samen maken een totaal beeld. Favoriet foto waar de maskermaker kijkt naar een door hem gemaakt masker.

Je kan series van anderen bekijken om ideeën op te doen. Cees geeft ook het advies om eens te kijken bij de fotobond, dan krijg je een idee over series. Kijk dan eens naar een serie van Bert van de Broek over zwaluwen en Anton Verbeek met een cross serie. Zo zijn er nog vele series te bekijken.

Hier een paar suggesties voor series.

Maak een visuele serie.

Dat is erg op beeld gericht. Gebruik bv. bestek uit de keuken of een stofzuiger en maak detailfoto’s. Let goed op de achtergrond want dat is wel een onderdeel van de serie.

Maak een serie met een spiegel.

Spiegel rechtop op tafel plaatsen zodanig dat voorwerp en gespiegeld beeld van het voorwerp gelijk in een beeld zijn te vangen. Maak het bv. in 3 foto’s

Samenhang van een serie kan zijn vorm, kleuren of verhaal.

Levert elke foto een bijdrage, kan er een worden weg gelaten.

Is de serie verrassend dus met een wouw gevoel.

De ingeleverde series werden na de pauze door Cees met opbouwende commentaar besproken en ook met goede adviezen. Hier volgen een paar series met commentaar.

Foto’s serie Wim.

Een verrassende serie. Even iets heel anders. Gevel met trappen. Diverse gevels en diverse trappen maar wel in Amsterdam. Er zit symmetrie in weergave. De midden foto is zwaar bewerkt. Er zit een aura rond de trapgevel. Komt door bewerking. Probeer in de schaduw te fotograferen. Maar gevel in deze is in het volle zonlicht. Wim moet zich nog wat verder verdiepen in HDR.

Foto’s serie Bernadette Te laat en opstaan.

 Commentaar zoals Cees mondeling heeft gegeven.

Echt een verhaal. 1e foto nadrukkelijk over opstaan en de dag beginnen. Dagelijks ritueel elke dag hetzelfde idee. Uitgewerkt concept is al leuk. Geen foto’s bijeen gegraaid. Samenhang zit in kleurweergave in zwart wit sterk onderwerp en ook de foto’s gaan enigszins van donker naar licht.1e foto beetje raar maar is projectie wekker. 2e is verzameling kleding op de grond voor het douchen, de enige foto die geflitst is, het is een wat vlakker beeld. De derde leuk, niet geflitst dat is te zien in spiegel. 4e keurig ontbijtje met een goede krant (heeft Cees ook) Leuke serie, goed gedaan.

Cees hoopt dat series een inspiratie bron zijn. Niet aarzelen om iets na te doen. Gaan we meer met series doen? Series zijn wel mooi. Begin er aan door een woord in gedachten te nemen en probeer er beelden bij te bedenken en dan te maken. Er is overal wat te vinden.

Het was een leerzame en pittige avond.

 

Verslag Zoom bijeenkomst Argentum 15-2-2021

Notulen Fotoclub 15 feb 2021

Bespreking van foto’s thema Kijk omhoog met Cees Wouda.

Sylvia opent de vergadering, er zijn geen mededelingen.

Cees bespreekt de foto’s.
Hij begint met aan te geven dat hij de foto’s graag op tijd ontvangt. Nu heeft hij de foto’s nog meegenomen maar volgende keer doet hij dat niet meer.
Het thema is op verschillende manieren te interpreteren, beide interpretaties komen voor.
Het onderwerp van de foto kijkt omhoog of de fotograaf kijkt omhoog. Beide interpretaties heeft hij gezien en beoordeelt maar hij heeft ook aan wanneer een foto volgens hem niet tot het thema behoort en waarom dan niet.
Hierin is hij wel kritisch. Als er twijfel over is voldoet de foto niet aan het thema.
Foto’s die op gelijke hoogte lijken genomen te zijn voldoen niet geheel aan de opdracht. Soms is het kijken omhoog ook kijken naar voren, dat voldoet dan niet helemaal aan de opdracht.
Hij wijst hoe je dat kan zien: als een foto van onder is genomen zie je bepaalde delen niet of vallen weg bv, de lichtval is anders.
Opmerkingen: hij kijkt naar foto’s met de vraag:
• wat voegt het toe.
• Waarom is dit een bijzonder beeld?
• Waardoor onderscheidt de foto van de boom zich met andere foto’s van bomen ?
• Waarom is het speciaal?
• Een boom zonder takken is dan onderscheidend tussen de andere bomen met takken    bv., een mooie lucht zegt iets. Maar gewoon blaadjes aan de bomen (omhoog       gekeken) is niet erg bijzonder.
• Heeft iets een betekenis voor de maker, waarom heb je deze foto gekozen. Soms zijn    foto’s voor de maker van persoonlijke waarde zoals een kleinkind, maar dat hoort er     niet helemaal bij.

Al kijkende naar alle foto’s komen de verschillende vragen aan bod.
• Het weglaten van een lelijk randje of stukje van het beeld,
• waarom staat dit gebouw erop, kon dat stukje er niet af?
• De ene toren is mooier als de andere toren, de molen met lucht is spannender.
• Soms zijn de foto’s mooi en goed heeft hij weinig op te merken.
• Foto’s op de kermis zijn genomen uit het reuzenrad.
• De lijnen van de parasol trekken je helemaal mee naar binnen toe, dat is mooi.
• vind je de maan mooi, voegt het iets toe
• allemaal zaken die voorbij komen en die ons met een andere blik naar de foto’s laat     kijken.
• Waar is de foto gemaakt,
• hij wijst op de hoek waarin de foto genomen is,
• de mooie en spannende manier van belichten van de foto,
• de keuze om iets in kleur of zwart/wit te doen,
• het spelen met reflecties bij ‘n raam,
• het roteren van de foto waardoor je een ander beeld krijgt,
• de man die aan het klussen is bij de trap is niet zo bijzonder, maar de foto van de trap    is heel mooi door het licht en de draai die je ziet.
• Hoe heb je dat effect met de bomen gedaan wordt toegelicht.
• de keuze om een gebouw scheef in beeld te brengen,
• een foto iets meer of minder uitsnijden, wat doet dat met het beeld,
• een mooie vogel, of een meisje wat mooi omhoog kijkt.
• Soms ziet hij bepaalde randjes langs de foto’s (ben vergeten hoe dat heet) , dat zie je     aan de kleuren. Bv. bij de abseilers langs de toren.
• Een schilderij fotograferen, ook al kijken ze omhoog op het schilderij, vond hij niet     geheel de opdracht, tenzij je er mensen bij op de foto zette die omhoog kijken naar het   schilderij.
• Zoals de mensen die allemaal omhoog kijken naar de kersenbomen. Dan voeg je iets    toe aan de foto, dat vertelt iets.
• Mooie dieren komen er voorbij, een vosje, meerdere vogels, een zeerob, een     zeemeeuw en kraai.
• Soms is de uitsnede van een foto minder treffend dan de foto omdat het beeld ook   richting geeft aan de foto. De kraai niet uitgesneden bv. is mooier dan de uitsnede     omdat er ruimte overblijft, je blik wordt meegetrokken.
• Let er wel op dat de foto helemaal scherp is.
• Het is soms jammer dat iets net 1 cm uit het lood staat , let daarop. Soms is dat   gezien door de maker en geprobeerd maar lukte het gewoon niet.

Bij veel foto’s hebben we over de vragen gepraat met elkaar en werd er gediscussieerd met Cees. Fijn dat er ook heen en weer gepraat werd, daar stelt Cees ook prijs op.

We eindigen de avond om 22.00 uur met een top 8 van Cees
Zie hiervoor de bijgevoegde foto’s.

Bernadet van der Heijden

Fotoavond 25 januari 2021 – Cees Wouda via Zoom

Fotoavond 25 januari 2021 – Cees Wouda via Zoom.

Ingelogd zijn 21 leden.

Maandagavond 25 januari 2021 stelde na het vertrek per december 2020 van Nico Brons, die de afgelopen twee jaren fotobesprekingen en presentaties voor FC Argentum heeft verzorgd, de nieuwe begeleider-fotograaf van de club voor het komende jaar zich voor. Vanwege de strikte Coronamaatregelen en avondklok, die momenteel van kracht zijn, was deze eerste kennismaking een digitale bijeenkomst via het videocommunicatiemedium Zoom. Een nieuwtje was dat de club inmiddels zelf een abonnement op Zoom heeft genomen, en daarmee zelf de organisatie van digitale fotoavonden in de hand heeft gekregen.

De nieuwe fotograaf-begeleider van FC Argentum is de Amersfoortse fotograaf Cees Wouda. Cees gaf een interessante presentatie over zijn eigen fotoactiviteiten en eigen werk. Hij heeft zich vooral de afgelopen 10 jaar ontwikkeld als zelfstandig fotograaf, met als voornaamste aandachtsveld de journalistieke en documentaire fotografie. Hij levert bij gelegenheid foto’s aan een aantal kranten en tijdschriften, en regelmatig aan het regionale nieuwsblad “De stad Amersfoort”. Daarnaast geeft hij cursussen en workshops over fotografie en over fotobewerking met Lightroom. Wie naar aanleiding van de getoonde foto’s meer werk van Cees wil zien kan dit vinden op https://ceeswouda.myportfolio.com/.

Na de pauze stelde een twintigtal leden van FC Argentum zich aan Cees voor middels een foto die zij daartoe vooraf hadden ingeleverd. De foto’s toonden vooral mensen, landschappen en dieren. Na een korte toelichting van de fotograaf/fotografe bij zijn/haar foto ging Cees daar kort op in met enkele kanttekeningen van zijn kant. Bij bijna elke foto werd ook wel een technische kanttekening gemaakt, waaruit de aandacht voor Cees voor de fotobewerkingstechniek naar voren kwam.

Het was een interessante avond, waarbij de leden elkaar en de nieuwe fotografiebegeleider ontmoetten via webcam-, laptopcamera- en smartphonecameravideobeelden. Binnen de mogelijkheden en beperkingen van videocommunicatie zeker geslaagd.

Verslag Argentum Zoomavond Rode Draad 4-1-2021

Tijdens deze clubavond is de Rode Draad besproken. De rode draad is een opeenvolgend element, in ons geval een foto, waarbij de deelnemers een foto inzenden, die weer verband houdt met de vorige ingezonden foto. Herman gaf het startsein met onderstaand foto. De foto werd gemaakt op de vakantiebeurs van Djoserstand.

 

Begin foto van Herman

2. Ingrid 3. foto Rob

4. Ankie

  5. foto Mirjam

Het antwoord van Ankie: Vermeldenswaardig is, dat Mirjam een hele verhandeling hield over het ontstaan van de dichtregels, die achtergelaten worden op het strand van Vlieland door de banden van tractoren.

 6. Het antwoord van Nono.

7. Van Saskia

8. Van Ans

9. Marianne

10. Van Jacqueline

11. Van Bernadette

Het was een boeiende zoom meeting, waarin iedere inzender de beschrijving weergaf van de foto, die zij ontvangen hadden en waarom ze voor de opvolgende foto hadden gekozen.

Na de pauze, waarin iedereen de gelegenheid kreeg om een glas in te schenken en dit te heffen op het nieuwe jaar, werd een discussie gevoerd wat de clubleden verwachten van de eerstvolgende spreker Hapé Smeele.

Mirjam noteerde onze wensen en gaat deze bespreken met Hapé.