PROGRAMMA 2021 (onder voorbehoud)

De opdrachten voor de thema’s in 2021 zijn:
• Kijk omhoog
• Ondersteboven
• Corona voorbij (?)
• Nachtleven

Er zijn de volgende onderwerpen uit gekomen, die je kan toepassen op de bovenstaande onderdelen:

– Natuurfotografie                     – reisfotografie
– abstracte fotografie                – conceptuele fotografie

Het  voorstel is om ieder vanuit zijn eigen interesse, de 4 thema’s die we gekozen hebben te benaderen en de opdrachten te maken. Dus als je graag mensen fotografeert en het thema is bijvoorbeeld de volgende keer natuurfotografie, met de opdracht “kijk omhoog”, dan kan je bv een boom waar je onder staat fotograferen. Maar als je liever iets abstracts fotografeert, kan je alleen een heel klein stukje van je dakgoot fotograferen… Of bij portret fotografie de onderkinnen van je oudtante terwijl je op je hurken zit…

De Rode Draad
De Rode Draad is het associëren op een foto, die je krijgt, met het doorsturen naar
een volgende persoon van de foto club. Daarbij beschrijf je wat je in de foto die je
opgestuurd hebt gekregen ziet, en waarom jouw foto een antwoord is op de foto die
je binnenkrijgt. Dat beschrijven is een belangrijk onderdeel van de opdracht, want als
je het een aantal maanden later bespreekt weet je het vaak niet meer. De bedoeling
is dat binnen een jaar iedereen aan de beurt is geweest met de Rode Draad. Er is nu
weer een nieuwe rode draad gestart. Momenteel coördineert Bernadette de Rode
Draad.

Dinsdag 6 april: LET OP wordt andere DATUM!
Hape Smeele spreekt:  Hoe verbeter ik mijn niveau

Wat is er nodig om een stapje hoger te komen?
Professionele fotografen zijn soms helemaal niet beter dan amateur fotografen. Maar
wel veel succesvoller. Waarin zit dan toch het verschil? Een van de belangrijke
verschillen zit in het feit dat professionele fotografen zich kunnen vastbijten in een
onderwerp en daardoor een flink niveau verder kunnen komen. Maar hoe doe je dat?
Hoe bijt je jezelf vast in een onderwerp. Wanneer kom je een laag dieper, verder?
Hoe kies je een goed onderwerp.
Hape Smeele is in 1986 begonnen als portretfotograaf voor o.a. het weekblad Elsevier
en ontwerpbureaus als Total Design en Schoep&vdToorn. Al gauw wilde Hape veel
meer tonen van de mensen die hij fotografeerde en gestaag maakte hij de overstap
naar documentaire fotografie.
Hape: “ 25 jaar werkte ik aan een drieluik over kwaliteit van leven. Hiervoor
fotografeerde ik intensief in de zorgsector. Het resulteerde in een drietal
fotoboeken die meerde keren werden bekroond. In mijn presentatie laat ik kort
mijn ontwikkeling zien als fotograaf en zoom daarna in op mijn drieluik. Ik toon
een selectie van elk van de drie boeken en vertel over wat ik zocht en hoe ik
dat aanpakte. Ook vertel ik over hoe ik het geheel in de wereld zet (boeken,
exposities, publicatie en presentaties).
In het tweede deel van de avond (na de pauze) is er volop de tijd voor het gesprek.
Ik kan ingaan op een paar project-wensen of plannen die mensen hebben. Hoe kunnen
ze dit nog beter aanpakken? Waar zitten de valkuilen? Er is een vragenlijst
samengesteld, voor degenen die met een project aan de gang willen.
Dit zijn vooralsnog de volgende onderwerpen
1. Corona impact in het leven
2. Licht
3. Portret

Clubavond 19 april via Zoom;
Kies drie gebruiksvoorwerpen in of om het huis. Maak van alle drie één creatieve, artistieke of macro foto, zodanig dat je het voorwerp niet direct herkent. Let op een mooie belichting, compositie, scherpte, mooie achtergrond.
In groepjes gaan we eerst raden wat het voorwerp is, daarna komen we weer bij elkaar om de foto’s kort te bespreken. Dit doen we drie keer in wisselende groepjes. Je foto’s herbenoemen met je naam en foto 1,2 of 3. Inzenden Uiterlijk 17 april naar digitaal@fotoclubargentum.nl

Clubavond 3 mei Thema 2 Onderste boven;
Het volgende onderwerp te bespreken met Cees Wouda is “Onderste boven” op maandag 3 mei via Zoom. Wat betekent dit nou? In de letterlijke zin: dat de fotograaf de foto om moet draaien; dat de fotograaf op zijn kop moest gaan staan. Of dat de kijker zich om moet draaien. Of in figuurlijke zin: dat je fotografeert dat iemand “ergens onderste boven” van is. In principe mag je dat zelf kiezen. Het leukste is als je er goed over nadenkt en dan een nieuwe foto hierover maakt. De intentie moet zijn dat IEDEREEN de link met “onderste boven” kan maken. Om jezelf daar scherp op te houden is het voorstel dat iedereen een mailtje stuurt waarin hij/zij in één zin vertelt WAAROM de foto voldoet aan de opdracht “onderste boven”. De foto mag geen bewegingsonscherpte laten zien. Leuk is om dan eerst te kijken of iedereen “het” ziet, en dat dan te vergelijken met het beschrevene.

De foto, die je indient, graag herbenoemen met je naam (niet meer het nummer) foto 1, of 2 uiterlijk donderdag 29 april insturen naar digitaal@fotoclubargentum.nl Graag een groot bestand.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om aan de Zoom bijeenkomst deel te nemen,
wil je dit dan melden? Dan krijg je namelijk van Cees via Marianne een mail met de
opmerkingen over de foto’s. Ze worden wel opgenomen in de link, maar dan niet besproken.

Tot zo ver het voorlopig programma voor 2021.
Veel plezier met het thema!

Succes en groeten van de programma commissie Mirjam en Ankie

 

 

 

Verslag Zoom-sessie Argentum 6 april 2021

Verslag Zoom-sessie Plaat op de plank 6 april 2021

Klokslag 20:00 uur begon de avond met de voornaamste mededeling van de voorzitter dat Argentum dit jaar ondanks de gewijzigde datum niet aan het Fotofestival zal deelnemen. Voornaamste struikelblok is de eis van de organisator dat er gedurende de openingstijden permanent iemand van de club aanwezig dient te zijn die toeziet op de handhaving van de Coronamaatregelen. Verder moet er een vergunning worden aangevraagd à raison van ca. €75,- €90.-voor een bepaalde datum wat voor een kleine club als de onze ook een te hoge belasting is.
En dan de hoofdact van deze avond: Plaat op de plank. Afgesproken werd in drie groepjes van vier man te werken, maar om Zoom de groepsvorming goed uit te laten voeren moest het systeem na een eerste mislukte poging worden reset maar poging twee was wel succesvol. Voor de pauze bespreken/becommentariëren van “foto 1” door de diverse groepen leverde een bonte verzameling reacties op: foto’s variërend van winterse taferelen tot landschappen en wat er verder tussen zat.
Na een pauze van 15 minuten ging het om 21:00 uur verder met “foto 2”. Qua foto’s gelijk aan het voorgaande. Tussen de leden waren er meerdere die het doel van de avond benutten met vragen hoe de kwaliteit van hun foto verbeterd zou kunnen worden waar het kleur, scherpte of compositie betreft en de vragen en antwoorden die gegeven werden aantoonde dat de nodige kennis van de fototechniek nog niet bij alle leden even diep is verankerd. Daar moeten we nog maar eens een avondje aan besteden dunkt me.
Al met al een plezierige en leerzame avond die om 21:45 uur werd afgesloten nadat alle foto’s de revue waren gepasseerd.

Fred

Verslag 15 maart 2021 Algemene Leden Vergadering via Zoom

15 maart 2021 Algemene Leden Vergadering via Zoom
Ook dit jaar kunnen we vanwege de Corona nog niet bij elkaar komen om de jaarlijkse ALV te houden. Om toch een aantal belangrijke zaken te bespreken met de leden besluiten we om de ledenvergadering via Zoom te houden. Er zijn toch flink wat leden die bekend zijn met Zoom. Er zijn 18 van de 27 leden ingelogd. Voldoende om de vergadering door te kunnen laten gaan.
De belangrijkste beslissingen die genomen zijn, zijn achteraf gemaild naar de leden die niet ingelogd waren. Zo is iedereen op de hoogte van de veranderingen.
Normaal gesproken volgt er na de ledenvergadering een borrel zodat we gezellig bij kunnen kletsen. Nou dat gaat helaas niet via Zoom. Dat is zeker een groot gemis. Maar we hebben goede hoop dat we in september weer eens op een normale manier bij elkaar kunnen komen en we iedereen weer in levend lijve kunnen spreken.

Verslag Zoom bijeenkomst Argentum 15-2-2021

Notulen Fotoclub 15 feb 2021

Bespreking van foto’s thema Kijk omhoog met Cees Wouda.

Sylvia opent de vergadering, er zijn geen mededelingen.

Cees bespreekt de foto’s.
Hij begint met aan te geven dat hij de foto’s graag op tijd ontvangt. Nu heeft hij de foto’s nog meegenomen maar volgende keer doet hij dat niet meer.
Het thema is op verschillende manieren te interpreteren, beide interpretaties komen voor.
Het onderwerp van de foto kijkt omhoog of de fotograaf kijkt omhoog. Beide interpretaties heeft hij gezien en beoordeelt maar hij heeft ook aan wanneer een foto volgens hem niet tot het thema behoort en waarom dan niet.
Hierin is hij wel kritisch. Als er twijfel over is voldoet de foto niet aan het thema.
Foto’s die op gelijke hoogte lijken genomen te zijn voldoen niet geheel aan de opdracht. Soms is het kijken omhoog ook kijken naar voren, dat voldoet dan niet helemaal aan de opdracht.
Hij wijst hoe je dat kan zien: als een foto van onder is genomen zie je bepaalde delen niet of vallen weg bv, de lichtval is anders.
Opmerkingen: hij kijkt naar foto’s met de vraag:
• wat voegt het toe.
• Waarom is dit een bijzonder beeld?
• Waardoor onderscheidt de foto van de boom zich met andere foto’s van bomen ?
• Waarom is het speciaal?
• Een boom zonder takken is dan onderscheidend tussen de andere bomen met takken    bv., een mooie lucht zegt iets. Maar gewoon blaadjes aan de bomen (omhoog       gekeken) is niet erg bijzonder.
• Heeft iets een betekenis voor de maker, waarom heb je deze foto gekozen. Soms zijn    foto’s voor de maker van persoonlijke waarde zoals een kleinkind, maar dat hoort er     niet helemaal bij.

Al kijkende naar alle foto’s komen de verschillende vragen aan bod.
• Het weglaten van een lelijk randje of stukje van het beeld,
• waarom staat dit gebouw erop, kon dat stukje er niet af?
• De ene toren is mooier als de andere toren, de molen met lucht is spannender.
• Soms zijn de foto’s mooi en goed heeft hij weinig op te merken.
• Foto’s op de kermis zijn genomen uit het reuzenrad.
• De lijnen van de parasol trekken je helemaal mee naar binnen toe, dat is mooi.
• vind je de maan mooi, voegt het iets toe
• allemaal zaken die voorbij komen en die ons met een andere blik naar de foto’s laat     kijken.
• Waar is de foto gemaakt,
• hij wijst op de hoek waarin de foto genomen is,
• de mooie en spannende manier van belichten van de foto,
• de keuze om iets in kleur of zwart/wit te doen,
• het spelen met reflecties bij ‘n raam,
• het roteren van de foto waardoor je een ander beeld krijgt,
• de man die aan het klussen is bij de trap is niet zo bijzonder, maar de foto van de trap    is heel mooi door het licht en de draai die je ziet.
• Hoe heb je dat effect met de bomen gedaan wordt toegelicht.
• de keuze om een gebouw scheef in beeld te brengen,
• een foto iets meer of minder uitsnijden, wat doet dat met het beeld,
• een mooie vogel, of een meisje wat mooi omhoog kijkt.
• Soms ziet hij bepaalde randjes langs de foto’s (ben vergeten hoe dat heet) , dat zie je     aan de kleuren. Bv. bij de abseilers langs de toren.
• Een schilderij fotograferen, ook al kijken ze omhoog op het schilderij, vond hij niet     geheel de opdracht, tenzij je er mensen bij op de foto zette die omhoog kijken naar het   schilderij.
• Zoals de mensen die allemaal omhoog kijken naar de kersenbomen. Dan voeg je iets    toe aan de foto, dat vertelt iets.
• Mooie dieren komen er voorbij, een vosje, meerdere vogels, een zeerob, een     zeemeeuw en kraai.
• Soms is de uitsnede van een foto minder treffend dan de foto omdat het beeld ook   richting geeft aan de foto. De kraai niet uitgesneden bv. is mooier dan de uitsnede     omdat er ruimte overblijft, je blik wordt meegetrokken.
• Let er wel op dat de foto helemaal scherp is.
• Het is soms jammer dat iets net 1 cm uit het lood staat , let daarop. Soms is dat   gezien door de maker en geprobeerd maar lukte het gewoon niet.

Bij veel foto’s hebben we over de vragen gepraat met elkaar en werd er gediscussieerd met Cees. Fijn dat er ook heen en weer gepraat werd, daar stelt Cees ook prijs op.

We eindigen de avond om 22.00 uur met een top 8 van Cees
Zie hiervoor de bijgevoegde foto’s.

Bernadet van der Heijden

Verslag Argentum Zoomavond Rode Draad 4-1-2021

Tijdens deze clubavond is de Rode Draad besproken. De rode draad is een opeenvolgend element, in ons geval een foto, waarbij de deelnemers een foto inzenden, die weer verband houdt met de vorige ingezonden foto. Herman gaf het startsein met onderstaand foto. De foto werd gemaakt op de vakantiebeurs van Djoserstand.

 

Begin foto van Herman

2. Ingrid 3. foto Rob

4. Ankie

  5. foto Mirjam

Het antwoord van Ankie: Vermeldenswaardig is, dat Mirjam een hele verhandeling hield over het ontstaan van de dichtregels, die achtergelaten worden op het strand van Vlieland door de banden van tractoren.

 6. Het antwoord van Nono.

7. Van Saskia

8. Van Ans

9. Marianne

10. Van Jacqueline

11. Van Bernadette

Het was een boeiende zoom meeting, waarin iedere inzender de beschrijving weergaf van de foto, die zij ontvangen hadden en waarom ze voor de opvolgende foto hadden gekozen.

Na de pauze, waarin iedereen de gelegenheid kreeg om een glas in te schenken en dit te heffen op het nieuwe jaar, werd een discussie gevoerd wat de clubleden verwachten van de eerstvolgende spreker Hapé Smeele.

Mirjam noteerde onze wensen en gaat deze bespreken met Hapé.

 

 

Verslag clubavond Argentum 14 december 2020 in Jan Tabak

Nico Brons bespreekt de foto’s van thema 4 “Portret”

Aanwezig 19 leden

Eerst bespreekt Mirjam het programma voor 2021. Deze heeft iedereen toegestuurd gekregen en is tot en met mei ingevuld. Uiteraard alles afhankelijk van de situatie rondom het Coronavirus. De vier thema’s voor volgend jaar zijn:

  • Kijk omhoog
  • Onderste Boven
  • Corona voorbij ?
  • Nachtleven

De lockdown duurt voorlopig tot 19 januari. De presentatie van Hapé Smeele is verzet naar dinsdag 26 januari. Voor zijn presentatie zoeken we nog 2 of 3 mensen die een voorbeeld hebben voor een project.

4 januari worden de foto’s van de Rode Draad in een ZOOM sessie gepresenteerd. Tevens zullen we proosten op het nieuwe jaar ook via de Zoom. Carla heeft de Rode Draad dit jaar gedaan. Wie wil het volgend jaar doen?

Nico neemt het woord. De kleuren op de Beamer zijn niet helemaal gelijk aan die op het scherm maar dat zij zo.

De foto’s van:

008 Wim 1; Reisportret van een vrouw uit India. Mooie scherpte/diepte hij is qua pixels niet helemaal oké. Nico ziet er iets aan. Het blijkt dat Wim een dia om heeft gezet in een digitaal bestand en nabewerkt in fotoshop. Het is dan heel lastig om goede kwaliteit te behouden.

Wim 2; Ook een reisportret van een vrouw. Zelfde verhaal wat omzetting betreft. Mooie scherpte diepte.

038 Ingrid 1; Mooi spontaan kinderportret. Ondeugende oogjes. Genomen met tegenlicht waardoor het gezichtje iets in de schaduw raakt. Dit kun je in de nabewerking beetje oplichten.

Ingrid 2; Babyfoto’s zijn altijd heel leuk. Scherpte is niet helemaal goed maar geeft de foto wel een mooie zachtheid.

051 Mieke 1; Paard met opgetrokken lip. Lucky shot. Goed scherp. Achtergrond is beetje saai.

Kiekje komt van meneer Kieken die in Leiden studentenfoto’s maakte.

Mieke 2; Reisfoto, mooi portret. De achtergrond is beetje rommelig. Probeer je model te verplaatsen zodat de achtergrond mooier is.

064 Anne 1; Portret van kind, mooie blik in de ogen. Hoeft niet in de camera te kijken bij portretfoto. Ze kijk geïnteresseerd ergens naar. Mooi belicht. Anne heeft haar in scene gezet.

Anne 2; Oudere vrouw, portret is weinig flatteus er is geflitst dat zie je in de ogen en aan de lichtvlekken op haar gezicht. Het licht is veel te hard. Dan kan je beter de foto bij daglicht maken. Flitsen moet je met softboxen doen of de flitstechniek goed beheersen.

088 Zwaantje 1; Portret kleinkind. Goed gelukt. Als je iets meer tijd neemt niet in felle zonlicht fotograferen. Nu te veel zonnevlekken in het gezicht.

Zwaantje 2; Gorilla. Genomen in knal hard zonlicht. Wil je mooie dierenportretten maken kun je ‘s morgen vroeg of eind van de dag naar de dierentuin gaan. Leuk om een projectje van te maken.

089 Carla 1; Portret van een man. In de studio gemaakt met softbox, licht is mooi zacht geen glimmertjes op de huid. De rechterkant is wat donker en loopt wat dicht maar dat was de bedoeling van Carla. Deze foto zou ook in zwart wit met extra contrast mooi zijn.

Carla 2; Carla met 2 dames. Prachtige foto. Iedereen staat er mooi op. Groepsfoto’s zijn het moeilijkst om te maken. Carla heeft veel foto’s gemaakt om dit mooie resultaat te krijgen. Complimenten.

102 Herman 1; Foto van hek rund. Prima foto, mooi scherp goede scherpte/diepte  Maar…….geen randjes om een foto maken, Nico geeft aan daar allergisch voor te zijn hahaha.  Hij ziet het als niet professioneel en het leidt te veel af van de foto.

Herman 2; Studio portret mooi diffuus licht gemaakt met 3 studioflitsers. Prachtig portret.

104 Bart 1; Super leuk zelfportret. Er is over nagedacht, er is een plan gemaakt. Als je een plan maakt en je voert het ook goed uit krijg je een mooi resultaat. Met aandacht experimenteren .

Bart 2; Doel in België. Goed gelukt om daar een unieke foto te maken omdat het heel veel gefotografeerd is. Bart gooit een pet weg. Het vertelt een verhaal. Je blijft er langer naar kijken. Het loont de moeite meer aandacht en tijd te besteden aan hoe je een foto gaat maken.

105 Sylvia 1; Sportfoto. Primafoto. Mooi dat de surfplank er niet helemaal opstaat.

Sylvia 2; Prachtige foto van een vogel. Hele mooie achtergrond. Hij is spatscherp. Hele mooie goede compositie. De kop valt precies in de gulde snede. Complimenten.

113 Ankie1; Vrouw blijkt collega van Ankie in Bangla Desh. Foto is niet helemaal scherp door de lange sluitertijd 1/25. Er was weinig licht.

Ankie 2; Portret van man. Buiten ook met tegenlicht waardoor gezicht iets donker is. De witbalans van gezicht is niet helemaal goed. Verder leuk portret. Behalve dan dat randje….hahaha

122 Marianne 1; Foto van vriend, gemaakt als lowkey foto. Iets te donker. Wel een  mooi portret mooie kop.

Marianne 2; Deze foto is beter, mooie sprankeling in de ogen. Mooie man. Ik hoorde ook sexy.

126 Bea 1; Foto is niet helemaal scherp. Ook te lange sluitertijd. De blik in de ogen is prachtig ook de pose is erg mooi.

Bea 2; Mooie blik weer. De lamp is teveel recht op het gezicht gezet. Je kunt beter licht van opzij laten komen dan krijg je meer diepte in het gezicht. Anders wordt het te flets.

127 Mirjam 1; Prima spontaan portret van een vrouw met een beperking. Heel moeilijk om deze mensen goed te fotograferen. Is goed gelukt.

Mirjam 2; Ook een mooi spontaan portret. De achtergrond en het licht zijn niet helemaal mooi.

129 Ans 1; Man in de sneeuw. Lekker spontaan. Gemaakt in Lapland, gids van de sledehonden tocht. Foto op automaat gemaakt. Handig wanneer er onverwachtse dingen kunnen gebeuren om hem op automaat te zetten.

Ans 2; Thuis gemaakt, een vriendin. De handen en gezicht goed wit en het zwart is goed zwart waardoor de handen los komen van de achtergrond.

131 Mariette 1; Prachtig portret maar hier ook in tegenlicht genomen waardoor gezicht iets blauwig kleurt. Dit kun je in de nabewerking verbeteren met bijstellen van je witbalans. Maar beter niet in felle zonlicht fotograferen.

Mariette 2; Bij deze foto is het licht beter de achtergrond is mooi donker. Licht van voren geeft iets plat profiel. Ogen zijn mooi scherp. Grijze pijpje links kun je weghalen en paar kleine witte vlekjes op de kin.

132 Kitty 1; Dromerig portretje. Mooie natuurlijke blik. Prachtig met de natuurlijke achtergrond. Die misschien iets vager had gemogen.

Kitty 2; Licht mooi schuin van voren, goede huidskleur. Beetje rommelige achtergrond.

137 Frans 1; Prachtig portret van een poes, alles heel scherp. Weinig op of aanmerkingen.

Frans 2; Hier is ook weer tegenlicht waardoor het kopje wat donkerder is.

138 Bernadet 1; Mooie kop. De jongen heeft een mooie uitstraling. Mooi natuurlijk licht. Achtergrond is rommelig. Doordat het twee verschillende helften zijn. Beter kiezen wat je achtergrond is. Of het gordijn of de muur.

Bernadet 2; Mooi portret, mooie blik. De bril is een beetje onduidelijk wat e mee bedoeld wordt. De achtergrond is druk. Geen gebladerte op de achtergrond.

139 Germa 1; Bij de uitsnede van portretten mag een stukje van het voorhoofd af. Maar bij deze man wordt je toch nieuwsgierig wat hij op zijn hoofd heeft dus zou je zijn hoofd beter helemaal erop kunnen zetten. Er is een beetje vervorming door de groothoeklens. Soms is het beter met je model te onderhandelen als het kan om een betere achtergrond of positie te verkrijgen.

Germa 2; Supergave foto. Mooie achtergrond, vertelt verhaal. Aan de rechterkant gebeurt niet zoveel. Wanneer je dat eraf haalt, komt de man met de vogel in de gulde snede en kijkt het beter.

Germa 3; Mensen zijn van boven af gefotografeerd dat geeft een overheersend gevoel. Beter is dan door de knieën te gaan. Een andere uitsnede geeft ook een beter effect.

Door een fout waren de foto’s van Saskia niet vertoond. Zij krijgt van Nico alsnog een bespreking en haar foto’s van een paard en haar kleinkind komen op de website hieronder zodat toch iedereen ze kan zien.

De top 5 in willekeurige volgorde;  Carla, zelfportret met 2 vrouwen, Herman het studioportret vanwege de mooie belichting, Bart het zelfportret in Doel, Sylvia de vogel, een perfecte foto en Kitty het natuurlijke meisje.

De winnaar van de Thema’s van 2020 is Bart. Hij is 4x in de top 5 gekomen. Gefeliciteerd.

Sylvia bedankt Nico voor zijn inzet en geeft hem een kerstkrans. Om de lockdown door te komen krijgt ieder lid een fles wijn mee naar huis en wensen we elkaar goede feestdagen (de afwezigen krijgen dat alsnog).

Met het wijntje kunnen we 4 januari tijdens de ZOOM met elkaar proosten op een beter 2021.

Saskia foto1

Saskia foto 2

  Kitty   Sylvia    Bart  Herman Carla

 

Verslag van ZOOM clubavond op 17 november 2020

 Verslag van ZOOM clubavond op 17 november 2020

De voorzitter heet iedereen welkom in de ZOOM bijeenkomst. Er is een aantal mededelingen:

  • Mieke heeft een tijd geleden haar pols gebroken maar dit is nog steeds niet goed genezen. Zij zal daarom zeker tot januari 2021 de bijeenkomsten van de fotoclub niet bijwonen.
  • Als fysieke bijeenkomsten vanaf januari 2021 weer mogelijk kunnen zijn, is het niet meer mogelijk deze op de maandag te houden in Jan Tabak. Marianne heeft daarom per mail geïnventariseerd welke dag het de leden het best uitkomt: dinsdag of woensdag. De enige die nog niet gereageerd heeft is Herman. Sylvia vraagt zijn voorkeur want omdat Herman de laptop beheerd is zijn aanwezigheid wel belangrijk. De meeste leden kunnen op dinsdag. Er wordt besloten later op de avond nog terug te komen op de uiteindelijk te kiezen dag.
  • Sylvia vraagt Bart hoe het met hem gaat: het gaat goed, alleen energieniveau is nog laag. Maar eind van het jaar zal hij weer fulltime aan het werk zijn!

De foto opdracht voor deze avond was:

  • Maak een serie van 3 foto’s, kleur of zwart/wit;
  • Het thema is ‘Binnen in huis’, het mag een onderwerp naar keuze zijn in huis.

16 leden hadden een serie ingeleverd. De leden moesten hun eigen serie presenteren. Daarna konden er vragen gesteld worden of opmerkingen gemaakt.

Ondanks de korte voorbereidingstijd om de serie te maken, konden veel leden een mooie serie laten zien. Iedereen was behoorlijk creatief bezig geweest thuis!

Na 8 presentaties was er een pauze van 10 minuten. Dit naar aanleiding van de vorige ZOOM meeting die mensen als te lang en vermoeiend hadden ervaren.

Aan het eind van de bijeenkomst is nog verder doorgepraat over welke dag we vanaf januari de clubavonden in Jan Tabak houden. Om iedereen zoveel mogelijk gebruik te kunnen laten maken van de clubavonden is besloten één avond per maand in Jan Tabak te houden en één avond per maand een ZOOM bijeenkomst te houden. De avonden in Jan Tabak zullen afwisselend op dinsdag en woensdag gehouden worden. De ZOOM bijeenkomst zullen wel gewoon op maandagavond plaatsvinden. Er zal nog een overzicht van de data van de clubavonden toegestuurd worden.

Om ongeveer 22.00 uur wordt de clubavond beëindigd.