Programma Fotoclub Argentum januari 2022- mei 2022

Programma Fotoclub Argentum januari 2022- mei 2022

De locatie wordt nog bekend gemaakt.
Aanvang: 19.30 uur inloop, aanvang programma 20.00 uur – 22.00 uur. Clubavonden zijn elke 1e en 3e maandag van de maand. Bij feestdagen schuift het een week door.

Het programma is gemaakt maar is altijd aan verandering onderhevig.
Corona maatregelen gaan door alles heen en dat betekent schakelen tussen zoom meetings en in het echt bij elkaar komen. De locatie wil nog niet zo vlotten dus waar alles gaat plaatsvinden weten we nog niet maar het bestuur is er mee bezig.
Toch willen we vooral het fotograferen in ere houden en hebben daarom een aantal activiteiten bedacht die ieder voor zich kan doen en die we later aan elkaar kunnen presenteren. Dat kan dan op de clubavond of digitaal in een zoom bijeenkomst. Hierbij willen we vooral discussiëren over de foto’s en kijken hoe je je eigen kwaliteit kan verhogen. Zowel op technisch als op creatief gebied.

3 januari 2022
Nieuwjaarsborrel en Plaat op de plank, ieder mag 2 foto’s laten zien foto’s die je hebt liggen en graag eens wilt laten zien of bespreken. De foto’s die je wilt laten zien, zijn gemaakt in 2021. Onderwerp is vrij. Als je speciale vragen hebt waar we speciaal naar moeten kijken stel die dan! Deze bijeenkomst gaat in elk geval per Zoom.
De Programmacommissie stelt voor dat de foto’s die we deze avond bespreken ook op de website en de facebookpagina komen. Wat vinden jullie daarvan?
We doen een klein quizje….

17 januari
Thema LIJNENSPEL.
Ieder mag 2 foto’s aanleveren die Cees Wouda gaat bespreken.
Lijnen kunnen de foto beheersen of kunnen de kijker door een foto heenleiden. De ene lijn is overduidelijk, de ander subtieler. Waar het bij deze opdracht om gaat dat degene die de foto bekijkt “in een oogopslag” opvalt dat die lijnen een grote rol spelen in de foto en dat het daardoor een mooie foto is geworden. Het kan aan de kijker informatie geven waar de fotograaf staat, waar een weg (of de fotograaf ) naar toe loopt, waar iemand liep. Het kan ook de repetitie van lijnen laten zien in akkers of in gebouwen etc.
Wanneer je de foto inlevert, schrijf dan voor jezelf even op waarom deze foto aan de opdracht voldoet!

Een leuk artikel uit tijdschrift Zoom wat gaat over lijnen, compositie en perspectief ter inspiratie!
https://zoom.nl/nieuws/composities-in-de-praktijk-zo-fotografeer-je-wegen-kanalen- en-tunnels?fbclid=IwAR2dWWjFSdAbIH9-5N9BUGUXG-8gFrt-hg4gJPUmOqoVjG0j- GYB5z9wKhc

7 februari
De programmacommissie doet het voorstel dat we allemaal aan een serie gaan werken en zien dit als een opdracht voor dit jaar.
Wat ga je doen?
Met elkaar in gesprek over het maken van een serie. In kleine groepjes, misschien heb je al een plan, laat zien wat je al hebt.
Voorstel is dat ieder dit jaar een serie maakt die we regelmatig bespreken (bijv. in je kleine groepje) en laten zien aan elkaar. Misschien is het stimulerend om een partner te zoeken en samen met één of twee mensen aan de slag te gaan. Foto’s te bespreken, een plan te maken. Erover van gedachten te wisselen. Kijk eens in de club of je dat met iemand samen wilt doen.
– tips Hape Smele (zie notulen)
– ieder gaat werken aan een serie, is een opdracht voor dit jaar.
– serie bespreken, die je wilt maken. Daar gaan we ook in het najaar mee door en aan het einde van het jaar hopen we dat ieder een serie kan presenteren.
– Als je een serie wilt maken kan het helpen om regelmatig wat te laten zien aan elkaar, daar zullen we dan tijd voor maken.

21 februari
in de maand februari doen we een challenge met elkaar. We krijgen vanaf 1 februari 7 opdrachten van thema’s, woorden waar we een foto over/van maken. Mag met de mobiel gemaakt en zijn 7 recente foto’s. Deze 7 foto’s stuur je per stuk aan
digitaal@fotoclubargentum.nl en deze gaan we met elkaar bespreken. Is het thema goed uitgebeeld? Wat vinden we van de foto’s van ieder. Per thema gaan we dit bespreken en de tips en tops aangeven.

7 maart
Dit gaat niet via Zoom, als we dan nog niet bij elkaar mogen komen, wordt het programma gewijzigd.
Een avond over belichting: high key, low key en flitsers door Date van Utteren. Als je iets over hem wilt weten kijk op : www.daklu.nl.

Zaterdag 12 maart
Workshop buitenfotografie, in de middag.

21 maart
ALV en Presentatie van de Rode Draad Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Daarna presenteren we de Rode Draad.

4 april (zie opmerking 7 maart)
Doe avond belichting. We gaan oefenen met de tips van vorige keer. Date van Utteren is hier ook bij om ons te helpen, neemt materiaal mee en zal ons advies geven.

25 april
• opdracht flitsers high key low key en flitsers met Cees Wouda.
• Belichting is het thema.
Naar aanleiding van het bezoek van Date van Utteren en de doe avond die we daarna gehad hebben zijn we zelf aan de slag gegaan. Ieder mag 2 foto’s inleveren. Omschrijving opdracht volgt.

2 mei
Buiten fotograferen, we gaan met elkaar aan de wandel en maken foto’s van de omgeving en elkaar.

16 mei
We bespreken 2 foto’s van buiten, die we vorige week gemaakt hebben. En sluiten het jaar op een gezellige manier af. Dit is alweer de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie.

juni en juli
In juni en juli gaan we ook een avond op stap om te fotograferen, datum en locatie worden later in overleg met elkaar afgesproken.

Heb je iets waar je graag meer van wilt weten of wat interessant kan zijn voor iedereen? Laat het ons weten, dan kunnen we de wensen verwerken in het programma!
Groeten van de programmacommissie,
Mirjam van der Heijden
Ankie van den Broek
Bernadet van der Heijden