18 februari 2019

Programma deze avond.

Smartphone Fotografie

Aantal leden 17

De mededeling van Nico Brons bij aanvang dat hij deze avond eenmalig gratis verzorgde voor de club ontlokte een applaus bij de zeventien aanwezige leden.

Kernthema van de avond: met welke reden maak je foto’s? Daarvoor zijn voor hem drie criteria doorslaggevend.

Inspiratie (je fantasie gebruiken)

Alles kan en niets hoeft

Plezier in het fotograferen

Nico toonde óns een filmpje van ‘portretten’ die met smartphone zijn geschoten en daarna met een app bewerkt die wat mogelijkheden betreft vergelijkbaar is met Photoshop maar veel simpeler werkt. Zonder kennis van Photoshop is deze app door iedereen te gebruiken. Zijn foto’s voldoen weliswaar niet aan de klassieke criteria van scherpte e.d. (nou en?) maar hebben daarentegen de kwaliteit bepaalde emotie op te kunnen roepen.

Nico liet vervolgens aan de hand van voorbeelden zien hoe hij tot zijn gewenste resultaat komt. De bij ons opgekomen vraag ‘maar hoe doe je dat dan?’ werd na de pauze uitgebreid behandeld waar uit het oerwoud van beschikbare apps Snapseed en Superimpose als eerstgenoemd bij mij zijn blijven hangen als zeer bruikbare gereedschappen.

Het gros van de leden heeft na deze avond zijn idee dat er met een smartphone alleen een selfie gemaakt kan worden ongetwijfeld danig moeten bijstellen. Nico, bedankt.

Fred

.