Thema’s 2018

De thema’s voor 2018 zijn:

  • Stilleven: 2 foto’s per persoon. Onder een stilleven wordt verstaan een foto van niet bewegende objecten waarbij aandacht is besteed aan de belichting.
    Mag digitaal of afgedrukt aan geleverd worden (Indien afgedrukt, dan wel digitaal aanleveren voor jurering).

 

  • Kleur, bijvoorbeeld rood. 2 foto’s per persoon. 1 kleur moet het thema van de foto zijn. De foto mag bijvoorbeeld een zwart-wit foto zijn waar 1 onderwerp bv rood gemaakt is. Mag ook een foto zijn waarop bv voornamelijk rode objecten staat. Het gaat erom dat meteen duidelijk is dat 1 kleur het onderwerp van de foto is. Inleveren: digitaal of afgedrukt.

 

  • Serie aarde-lucht-vuur-water: 1 serie van 4 foto’s per persoon.
    De foto’s moeten afgedrukt ingeleverd worden (het liefst in passe-partout). 

 

  • Emotie: een foto van een persoon, dier, groep, voorwerp, gebeurtenis die een emotie laat zien of opwekt (huilen, lachen, schreeuwen, kwaadheid, bedroefdheid, verbazing, angst,  ongeloof, enz);
    Inleveren: digitaal of afgedrukt. 1 foto per persoon